Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania mediacyjne

Postępowania mediacyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie.

 

W latach 2016-2019 nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie postępowań mediacyjnych.

 

2015

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

I SA/Kr 1054/15

Rada Gminy Niedźwiedź

na wniosek organu

-

Nie wszczęto postępowania mediacyjnego - skierowano na rozprawę

Ustalenie wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. I SA/Kr 1055/15 Rada Gminy Niedźwiedź na wniosek organu - Nie wszczęto postępowania mediacyjnego - skierowano na rozprawę Ustalenie wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. I SA/Kr 1056/15 Rada Gminy Niedźwiedź na wniosek organu - Nie wszczęto postępowania mediacyjnego - skierowano na rozprawę Ustalenie wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. I SA/Kr 1616/15 Dyrektor zby Skarbowej w Krakowie na wniosek skarżącego Michał Śmiałowski Skierowano na rozprawę Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego
5. I SA/Kr 1617/15 Dyrektor zby Skarbowej w Krakowie na wniosek skarżącego Michał Śmiałowski Skierowano na rozprawę Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego
6. III SA/Kr 1341/15 Rada Miasta Mszana Dolna na wniosek skarżącego Grzegorz Karcz Cofnięto skargę uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

 

2014

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

I SA/Kr 1072/14

Dyrektor zby Skarbowej w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierować sprawę na rozprawę

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2. II SA/Kr 481/14 Rada Miejska w Wieliczce na wniosek organu Agnieszka Góra Skierować na rozprawę Wymeldowanie

 

2013

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Sędzia

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 335/13

Rada Gminy Zabierzów

na wniosek skarżącego

Mirosław Bator

Skierować sprawę na posiedzenie niejawne

Miejscowy plan zagospodarowania

 

2012

Nie odnotowano wniosków o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

 

2011

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

III SA/Kr 376/11

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Odmowa przyjęcia na III rok studiów stacjonarnych

2.

III SA/Kr 788/11

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Skierowanie do domu opieki społecznej

3.

III SA/Kr 1217/11

Rada Gminy Spytkowice

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Ustalenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez gminę Spytkowice

 

2010

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

I SA/Kr 346/10

Minister Finansów

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierować sprawę na rozprawę

Podatek od towarów i usług

2.

III SA/Kr 206/10

Wojewoda Małopolski

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Wymeldowanie

 

2009

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 345/09

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Monika Rudzka

Skierować sprawę na rozprawę

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

2.

III SA/Kr 422/09

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierowano na rozprawę

Kara pieniężna

3.

III SA/Kr 423/09

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierowano na rozprawę

Kara pieniężna

 

2008

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 1007/07

Rada Miejska w Olkuszu

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2.

III SA/Kr 869/08

Dowódca Jednostki Wojskowej 2250

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

zobowiązano organ do uchylenia decyzji

Wysokość zwrotu kosztów poniesionych na naukę

3.

I SA/Kr 909/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek organu

Michał Śmiałowski

zobowiązano do podjęcia czynności lub wydania decyzji

Odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

4.

I SA/Kr 140/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Postępowanie mediacyjne nie osiągnęło zamierzonego rezultatu - sprawę skierowano na rozprawę

Podatek od towarów i usług

5.

I SA/Kr 65/08

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

zobowiązano organ do zmiany zaskarżonej decyzji

Podatek dochodowy od osób prawnych

6.

III SA/Kr 958/08

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Mianowanie na równorzędne stanowisko służbowe

 

2007

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

I SA/Kr 222/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierować sprawę na rozprawę

Podatek akcyzowy

2.

I SA/Kr 1916/06

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Podatek dochodowy

3.

I SA/Kr 132/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Podatek dochodowy

4.

I SA/Kr 133/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w formie depozytu gotówkowego

5.

I SA/Kr 134/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w formie depozytu gotówkowego

6.

I SA/Kr 135/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w formie depozytu gotówkowego

7.

I SA/Kr 226/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Wstrzymanie wykonania decyzji

8.

I SA/Kr 227/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Odmowa wszczęcia postępowania

9.

I SA/Kr 228/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Wstrzymanie wykonania decyzji

10.

I SA/Kr 229/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Odmowa wszczęcia postępowania

11.

I SA/Kr 238/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Postępowanie egzekucyjne

 

2006

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 819/04

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Zasiłek stały

2.

II SA/Kr 1102/05

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Odmowa ustalenia warunków zabudowy

3.

II SA/Kr 768/05

Wojewoda Małopolski

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Odmowa wydania zaświadczenia

4.

I SA/Kr 954/05

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Postępowanie zakończone ustaleniami co do sposobu zakończenia sprawy

Podatek od towarów i usług

5.

I SA/Kr 960/05

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na posiedzenie niejawne

Odsetki od zaległości podatkowych

6.

I SA/Kr 1081/05

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Postępowanie mediacyjne nie osiągnęło zamierzonego rezultatu - sprawę skierowano na rozprawę

Zryczałtowany podatek dochodowy

7.

I SA/Kr 1082/05

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Postępowanie mediacyjne nie osiągnęło zamierzonego rezultatu - sprawę skierowano na rozprawę

Zryczałtowany podatek dochodowy

8.

III SA/Kr 897/06

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na posiedzenie niejawne

Umorzenie postępowania w sprawie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego i nałożenia kary pieniężnej

9.

I SA/Kr 389/06

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na posiedzenie niejawne

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

10.

I SA/Kr 222/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

11.

I SA/Kr 223/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

12.

I SA/Kr 224/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

13.

I SA/Kr 225/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

14.

I SA/Kr 226/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

15.

I SA/Kr 227/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

16.

I SA/Kr 228/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

17.

III SA/Kr 179/05

Wojewoda Małopolski

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Ustalenie opłaty eksploatacyjnej

 

2005

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 1227/02

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Inne

2.

II SA/Kr 2317/03

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Usunięcie przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko

3.

II SA/Kr 2365/03

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Umorzenie postępowania

4.

II SA/Kr 1317/04

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Usunięcie przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko

5.

II SA/Kr 1132/01

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Inne

6.

I SA/Kr 1052/04

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek pełnomocnika skarżącego

Renata Ranicka

cofnięto skargę

Podatek od towarów i usług

7.

I SA/Kr 1221/04

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

cofnięto skargę

Podatek od towarów i usług

8.

I SA/Kr 145/05

Izba Skarbowa w Kielcach

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

skierowano na posiedzenie niejawne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

9.

I SA/Kr 1633/04

Izba Skarbowa w Kielcach

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Określenie wysokości straty

10.

I SA/Kr 1634/04

Izba Skarbowa w Kielcach

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Podatek od towarów i usług

11.

I SA/Kr 1380/04

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Podatek od towarów i usług

12.

I SA/Kr 1983/02

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Podatek dochodowy od osób fizycznych

13.

I SA/Kr 1984/02

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Podatek dochodowy od osób fizycznych

14.

I SA/Kr 1972/03

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Inne

 

2004

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot sprawy

1.

II SA/Kr 2998/03

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Inne

2.

II SA/Kr 1474/03

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Opinia sanitarna

3.

II SA/Kr 2562/02

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Wyznaczyć termin posiedzenia niejawnego

Nakaz rozbiórki budowli

4.

I SA/Kr 783/04

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Podatek dochodowy od osób prawnych

5.

I SA/Kr 2049/03

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek pełnomocnika skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Inne

6.

II SA/Kr 25/03

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Rejestracja pojazdu