Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania mediacyjne

Postępowania mediacyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w latach 2004-2022.

 

2022

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Sędzia

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

 

 

 

 

 

 

 

2021

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Sędzia

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

 

 

 

 

 

 

 

2020

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Sędzia

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

 

 

 

 

 

 

 

W latach 2016-2019 nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie postępowań mediacyjnych.

 

2015

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

I SA/Kr 1054/15

Rada Gminy Niedźwiedź

na wniosek organu

-

Nie wszczęto postępowania mediacyjnego - skierowano na rozprawę

Ustalenie wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. I SA/Kr 1055/15 Rada Gminy Niedźwiedź na wniosek organu - Nie wszczęto postępowania mediacyjnego - skierowano na rozprawę Ustalenie wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. I SA/Kr 1056/15 Rada Gminy Niedźwiedź na wniosek organu - Nie wszczęto postępowania mediacyjnego - skierowano na rozprawę Ustalenie wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. I SA/Kr 1616/15 Dyrektor zby Skarbowej w Krakowie na wniosek skarżącego Michał Śmiałowski Skierowano na rozprawę Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego
5. I SA/Kr 1617/15 Dyrektor zby Skarbowej w Krakowie na wniosek skarżącego Michał Śmiałowski Skierowano na rozprawę Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego
6. III SA/Kr 1341/15 Rada Miasta Mszana Dolna na wniosek skarżącego Grzegorz Karcz Cofnięto skargę uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna rok 2015

 

2014

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

I SA/Kr 1072/14

Dyrektor zby Skarbowej w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierować sprawę narozprawę

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2. II SA/Kr 481/14 Rada Miejska w Wieliczce na wniosek organu Agnieszka Góra Skierować na rozprawę Wymeldowanie

 

2013

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Sędzia

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 335/13

Rada Gminy Zabierzów

na wniosek skarżącego

Mirosław Bator

Skierować sprawę na posiedzenie niejawne

Miejscowy plan zagospodarowania

 

2012

Nie odnotowano wniosków o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

 

2011

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

III SA/Kr 376/11

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Odmowa przyjęcia na III rok studiów stacjonarnych

2.

III SA/Kr 788/11

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Skierowanie do domu opieki społecznej

3.

III SA/Kr 1217/11

Rada Gminy Spytkowice

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Ustalenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez gminę Spytkowice

 

2010

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

I SA/Kr 346/10

Minister Finansów

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierować sprawę na rozprawę

Podatek od towarów i usług

2.

III SA/Kr 206/10

Wojewoda Małopolski

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Wymeldowanie

 

2009

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 345/09

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Monika Rudzka

Skierować sprawę na rozprawę

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

2.

III SA/Kr 422/09

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierowano na rozprawę

Kara pieniężna

3.

III SA/Kr 423/09

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierowano na rozprawę

Kara pieniężna

 

2008

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 1007/07

Rada Miejska w Olkuszu

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2.

III SA/Kr 869/08

Dowódca Jednostki Wojskowej 2250

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

zobowiązano organ do uchylenia decyzji

Wysokość zwrotu kosztów poniesionych na naukę

3.

I SA/Kr 909/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek organu

Michał Śmiałowski

zobowiązano do podjęcia czynności lub wydania decyzji

Odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

4.

I SA/Kr 140/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Postępowanie mediacyjne nie osiągnęło zamierzonego rezultatu - sprawę skierowano na rozprawę

Podatek od towarów i usług

5.

I SA/Kr 65/08

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

zobowiązano organ do zmiany zaskarżonej decyzji

Podatek dochodowy od osób prawnych

6.

III SA/Kr 958/08

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Mianowanie na równorzędne stanowisko służbowe

 

2007

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

I SA/Kr 222/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierować sprawę na rozprawę

Podatek akcyzowy

2.

I SA/Kr 1916/06

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Podatek dochodowy

3.

I SA/Kr 132/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Podatek dochodowy

4.

I SA/Kr 133/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w formie depozytu gotówkowego

5.

I SA/Kr 134/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w formie depozytu gotówkowego

6.

I SA/Kr 135/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w formie depozytu gotówkowego

7.

I SA/Kr 226/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Wstrzymanie wykonania decyzji

8.

I SA/Kr 227/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Odmowa wszczęcia postępowania

9.

I SA/Kr 228/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Wstrzymanie wykonania decyzji

10.

I SA/Kr 229/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Odmowa wszczęcia postępowania

11.

I SA/Kr 238/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Skierowano na rozprawę

Postępowanie egzekucyjne

 

2006

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 819/04

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Zasiłek stały

2.

II SA/Kr 1102/05

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Odmowa ustalenia warunków zabudowy

3.

II SA/Kr 768/05

Wojewoda Małopolski

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Odmowa wydania zaświadczenia

4.

I SA/Kr 954/05

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Postępowanie zakończone ustaleniami co do sposobu zakończenia sprawy

Podatek od towarów i usług

5.

I SA/Kr 960/05

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na posiedzenie niejawne

Odsetki od zaległości podatkowych

6.

I SA/Kr 1081/05

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Postępowanie mediacyjne nie osiągnęło zamierzonego rezultatu - sprawę skierowano na rozprawę

Zryczałtowany podatek dochodowy

7.

I SA/Kr 1082/05

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Postępowanie mediacyjne nie osiągnęło zamierzonego rezultatu - sprawę skierowano na rozprawę

Zryczałtowany podatek dochodowy

8.

III SA/Kr 897/06

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na posiedzenie niejawne

Umorzenie postępowania w sprawie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego i nałożenia kary pieniężnej

9.

I SA/Kr 389/06

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na posiedzenie niejawne

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

10.

I SA/Kr 222/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

11.

I SA/Kr 223/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

12.

I SA/Kr 224/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

13.

I SA/Kr 225/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

14.

I SA/Kr 226/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

15.

I SA/Kr 227/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

16.

I SA/Kr 228/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

17.

III SA/Kr 179/05

Wojewoda Małopolski

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Ustalenie opłaty eksploatacyjnej

 

2005

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 1227/02

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Inne

2.

II SA/Kr 2317/03

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Usunięcie przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko

3.

II SA/Kr 2365/03

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Umorzenie postępowania

4.

II SA/Kr 1317/04

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Usunięcie przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko

5.

II SA/Kr 1132/01

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Inne

6.

I SA/Kr 1052/04

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek pelnomocnika skarżącego

Renata Ranicka

cofnięto skargę

Podatek od towarów i usług

7.

I SA/Kr 1221/04

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

cofnięto skargę

Podatek od towarów i usług

8.

I SA/Kr 145/05

Izba Skarbowa w Kielcach

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

skierowano na posiedzenie niejawne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

9.

I SA/Kr 1633/04

Izba Skarbowa w Kielcach

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Określenie wysokości straty

10.

I SA/Kr 1634/04

Izba Skarbowa w Kielcach

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Podatek od towarów i usług

11.

I SA/Kr 1380/04

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Podatek od towarów i usług

12.

I SA/Kr 1983/02

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Podatek dochodowy od osób fizycznych

13.

I SA/Kr 1984/02

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Podatek dochodowy od osób fizycznych

14.

I SA/Kr 1972/03

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Inne

 

2004

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot sprawy

1.

II SA/Kr 2998/03

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Inne

2.

II SA/Kr 1474/03

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Opinia sanitarna

3.

II SA/Kr 2562/02

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Wyznaczyć termin posiedzenia niejawnego

Nakaz rozbiórki budowli

4.

I SA/Kr 783/04

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Podatek dochodowy od osób prawnych

5.

I SA/Kr 2049/03

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek pelnomocnika skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Inne

6.

II SA/Kr 25/03

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Rejestracja pojazdu