Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w wydziałach orzeczniczych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  1. repertoria służące do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych,
  2. zbiory wokand i zbiory wykazów spraw wyznaczonych na posiedzenia niejawne,
  3. zbiory wydanych orzeczeń,
  4. skorowidze alfabetyczno-numerowe, w których umieszczane są dane skarżącego i numery spraw,
  5. wykazy spraw, w których postępowanie zawieszono,
  6. kontrolki wysyłanych akt,
  7. kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych.

Podstawa prawna - Zarządzenie Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych (Zarządzenie dostępne tutaj).