Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie pism

Pisma, w tym skargi, wnioski i inne pisma procesowe mogą być składane osobiście w biurze podawczym w siedzibie sądu, lub też za pośrednictwem poczty, ewentualnie polskiego urzędu konsularnego za granicą.

Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sadu.

Wszystkie pisma przyjmowane są przez biuro podawcze.

Pracownik biura podawczego, poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego wydziału. Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie, co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu oraz pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom bez otwierania kopert.

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U.2015.117),
- Zarządzenie nr 14 Prezesa NSA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych.