Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2619732378329132731431114297993214968150551134683200
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232732618827492246743953422353214042057932295229982211325146
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
273782451027765260812655427029247742315220641222322179523039
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
210701972018773185852337729798301642690121186231232177527718
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
223562083225729212742076820776231372264720398196821979118991
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
223921927420732181991943222222206251596817781229241907821399
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
241302761020187182931868216958168872020518912190651975121334
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
177881766620029181542025117180167251667420617246672260121690
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14313152761711298802447427608281432472126937240932132924244
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
79938671874297968867133059920899011105132381129712068
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520352334282747854905181917260
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 713935
 2. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 638921
 3. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 319314
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 67161
 5. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 58351
 6. informacja o konkursach i naborze na stanowiska
  Wyświetleń: 57975
 7. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 55254
 8. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 47266
 9. e-Wokanda
  Wyświetleń: 47078
 10. Dane osobowe
  Wyświetleń: 44585
 11. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 40694
 12. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 40693
 13. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 38765
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 33674
 15. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 29974
 16. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 28958
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 28155
 18. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 26619
 19. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 26330
 20. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 24942
 21. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 22030
 22. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 20740
 23. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 20105
 24. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 19860
 25. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 19015
 26. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 18753
 27. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 18022
 28. Skargi
  Wyświetleń: 17796
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 17634
 30. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 17634
 31. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 17132
 32. Majątek
  Wyświetleń: 16699
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16579
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16034
 35. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 16033
 36. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 16012
 37. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 15920
 38. Akty prawne
  Wyświetleń: 15811
 39. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 15657
 40. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 15597
 41. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 15559
 42. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 15477
 43. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 15322
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 15185
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 15153
 46. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 14916
 47. Archiwa
  Wyświetleń: 14893
 48. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 14841
 49. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 13936
 50. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 13860
 51. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 13538
 52. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 13289
 53. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 13044
 54. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 12808
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12759
 56. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 12422
 57. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 12031
 58. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 11868
 59. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11744
 60. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 11026
 61. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 10868
 62. Oświadczenia majątkowe 2018 rok
  Wyświetleń: 10751
 63. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8264
 64. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 8007
 65. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 7551
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 7504
 67. RODO
  Wyświetleń: 7339
 68. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 7313
 69. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 6929
 70. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 6920
 71. Oświadczenia majątkowe 2019 rok
  Wyświetleń: 6891
 72. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6534
 73. Wniosek
  Wyświetleń: 6249
 74. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 6216
 75. Majątek
  Wyświetleń: 5577
 76. Oświadczenia majątkowe 2017 rok
  Wyświetleń: 4960
 77. Informacja o powołaniach sędziów, asesorów i referendarzy WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 4924
 78. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 4843
 79. Oświadczenia majątkowe 2020 rok
  Wyświetleń: 4539
 80. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 4449
 81. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 4341
 82. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 4315
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4248
 84. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 4148
 85. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3940
 86. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3891
 87. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 3718
 88. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3687
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3656
 90. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 3589
 91. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 3498
 92. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 3425
 93. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 3413
 94. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 3191
 95. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 3175
 96. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 3103
 97. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2881
 98. Oświadczenia majątkowe 2022 rok
  Wyświetleń: 2866
 99. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 2792
 100. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 2596
 101. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2584
 102. Oświadczenia majątkowe 2021 rok
  Wyświetleń: 2474
 103. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 1586
 104. Sprawozdania finansowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 1494
 105. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 1481
 106. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1253
 107. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1120
 108. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 964
 109. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 944
 110. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 879
 111. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 807
 112. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 799
 113. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 795
 114. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 784
 115. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 781
 116. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 774
 117. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 763
 118. Informacja o działalności Sądu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - ETR (easy to read)
  Wyświetleń: 751
 119. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 743
 120. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 740
 121. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  Wyświetleń: 732
 122. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 727
 123. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 721
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 686
 125. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 686
 126. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - oznaczenie konkursu Og.V.110/3/22
  Wyświetleń: 681
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 653
 128. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 649
 129. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 615
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2021 roku
  Wyświetleń: 490
 131. Sprawozdania finansowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 431
 132. Rozprawy zdalne
  Wyświetleń: 350
 133. Informacja dla osób z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 347