Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
261973237832913273143111429799321496815055113452232393778857
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232732618827492246743953422353214042057932295229982211325146
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
273782451027765260812655427029247742315220641222322179523039
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
210701972018773185852337729798301642690121186231232177527718
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
223562083225729212742076820776231372264720398196821979118991
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
223921927420732181991943222222206251596817781229241907821399
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
241302761020187182931868216958168872020518912190651975121334
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
177881766620029181542025117180167251667420617246672260121690
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14313152761711298802447427608281432472126937240932132924244
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
79938671874297968867133059920899011105132381129712068
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520352334282747854905181917260
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 718951
 2. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 640244
 3. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 362906
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 67939
 5. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 60535
 6. informacja o konkursach i naborze na stanowiska
  Wyświetleń: 59281
 7. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 56020
 8. e-Wokanda
  Wyświetleń: 48748
 9. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 48688
 10. Dane osobowe
  Wyświetleń: 45283
 11. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 41276
 12. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 41111
 13. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 39385
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 34145
 15. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 30336
 16. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 29417
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 28496
 18. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 27179
 19. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 26591
 20. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 25307
 21. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 22422
 22. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 21239
 23. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 20520
 24. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 20241
 25. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 19484
 26. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 19402
 27. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 19323
 28. Skargi
  Wyświetleń: 18092
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 18071
 30. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 17960
 31. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 17404
 32. Majątek
  Wyświetleń: 16974
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16941
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16316
 35. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 16311
 36. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 16289
 37. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 16220
 38. Akty prawne
  Wyświetleń: 16006
 39. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 15985
 40. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 15973
 41. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 15906
 42. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 15837
 43. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 15609
 44. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 15544
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 15497
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 15449
 47. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 15176
 48. Archiwa
  Wyświetleń: 15140
 49. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 14270
 50. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 14141
 51. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 14141
 52. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 13965
 53. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 13636
 54. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 13330
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13016
 56. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 12646
 57. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 12351
 58. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 12028
 59. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11983
 60. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 11196
 61. Oświadczenia majątkowe 2018 rok
  Wyświetleń: 11078
 62. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 10986
 63. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8534
 64. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 8431
 65. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 8104
 66. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 7639
 67. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 7616
 68. RODO
  Wyświetleń: 7616
 69. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 7392
 70. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 7209
 71. Oświadczenia majątkowe 2019 rok
  Wyświetleń: 7176
 72. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6743
 73. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 6512
 74. Wniosek
  Wyświetleń: 6319
 75. Majątek
  Wyświetleń: 5651
 76. Informacja o powołaniach sędziów, asesorów i referendarzy WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 5320
 77. Oświadczenia majątkowe 2017 rok
  Wyświetleń: 5185
 78. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 5102
 79. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5101
 80. Oświadczenia majątkowe 2020 rok
  Wyświetleń: 4853
 81. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 4702
 82. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 4612
 83. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 4573
 84. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 4230
 85. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 4022
 86. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3964
 87. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 3875
 88. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 3855
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3848
 90. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 3769
 91. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3757
 92. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 3506
 93. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 3473
 94. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 3408
 95. Oświadczenia majątkowe 2022 rok
  Wyświetleń: 3405
 96. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 3252
 97. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 3246
 98. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 3037
 99. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2999
 100. Oświadczenia majątkowe 2021 rok
  Wyświetleń: 2757
 101. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2694
 102. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 2690
 103. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 1766
 104. Sprawozdania finansowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 1739
 105. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - oznaczenie konkursu Og.V.110/3/22
  Wyświetleń: 1704
 106. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 1685
 107. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1578
 108. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1178
 109. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 1047
 110. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 1014
 111. Informacja o działalności Sądu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - ETR (easy to read)
  Wyświetleń: 986
 112. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 974
 113. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  Wyświetleń: 956
 114. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 922
 115. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 898
 116. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 893
 117. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 891
 118. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 879
 119. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 866
 120. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 854
 121. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 844
 122. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 830
 123. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 812
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 780
 125. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 774
 126. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 761
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 738
 128. Rozprawy zdalne
  Wyświetleń: 737
 129. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 724
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 702
 131. Sprawozdania finansowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 624
 132. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2021 roku
  Wyświetleń: 578
 133. Informacja dla osób z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 550