Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 32906Luty: 28000Marzec: 32945Kwiecień: 27550Maj: 27157Czerwiec: 26488
Lipiec: 25181Sierpień: 25078Wrzesień: 20500Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 26197Luty: 32378Marzec: 32913Kwiecień: 27314Maj: 31114Czerwiec: 29799
Lipiec: 32149Sierpień: 681505Wrzesień: 51134Październik: 52232Listopad: 39377Grudzień: 35647
Rok 2021
Styczeń: 23273Luty: 26188Marzec: 27492Kwiecień: 24674Maj: 39534Czerwiec: 22353
Lipiec: 21404Sierpień: 20579Wrzesień: 32295Październik: 22998Listopad: 22113Grudzień: 25146
Rok 2020
Styczeń: 27378Luty: 24510Marzec: 27765Kwiecień: 26081Maj: 26554Czerwiec: 27029
Lipiec: 24774Sierpień: 23152Wrzesień: 20641Październik: 22232Listopad: 21795Grudzień: 23039
Rok 2019
Styczeń: 21070Luty: 19720Marzec: 18773Kwiecień: 18585Maj: 23377Czerwiec: 29798
Lipiec: 30164Sierpień: 26901Wrzesień: 21186Październik: 23123Listopad: 21775Grudzień: 27718
Rok 2018
Styczeń: 22356Luty: 20832Marzec: 25729Kwiecień: 21274Maj: 20768Czerwiec: 20776
Lipiec: 23137Sierpień: 22647Wrzesień: 20398Październik: 19682Listopad: 19791Grudzień: 18991
Rok 2017
Styczeń: 22392Luty: 19274Marzec: 20732Kwiecień: 18199Maj: 19432Czerwiec: 22222
Lipiec: 20625Sierpień: 15968Wrzesień: 17781Październik: 22924Listopad: 19078Grudzień: 21399
Rok 2016
Styczeń: 24130Luty: 27610Marzec: 20187Kwiecień: 18293Maj: 18682Czerwiec: 16958
Lipiec: 16887Sierpień: 20205Wrzesień: 18912Październik: 19065Listopad: 19751Grudzień: 21334
Rok 2015
Styczeń: 17788Luty: 17666Marzec: 20029Kwiecień: 18154Maj: 20251Czerwiec: 17180
Lipiec: 16725Sierpień: 16674Wrzesień: 20617Październik: 24667Listopad: 22601Grudzień: 21690
Rok 2014
Styczeń: 14313Luty: 15276Marzec: 17112Kwiecień: 9880Maj: 24474Czerwiec: 27608
Lipiec: 28143Sierpień: 24721Wrzesień: 26937Październik: 24093Listopad: 21329Grudzień: 24244
Rok 2013
Styczeń: 7993Luty: 8671Marzec: 8742Kwiecień: 9796Maj: 8867Czerwiec: 13305
Lipiec: 9920Sierpień: 8990Wrzesień: 11105Październik: 13238Listopad: 11297Grudzień: 12068
Rok 2012
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 52Kwiecień: 0Maj: 3Czerwiec: 52
Lipiec: 3342Sierpień: 8274Wrzesień: 7854Październik: 9051Listopad: 8191Grudzień: 7260
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 735751
 2. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 643193
 3. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 475268
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 70978
 5. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 69465
 6. informacja o konkursach i naborze na stanowiska
  Wyświetleń: 62931
 7. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 59118
 8. e-Wokanda
  Wyświetleń: 57268
 9. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 55284
 10. Dane osobowe
  Wyświetleń: 47943
 11. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 43408
 12. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 42357
 13. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 41528
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 35834
 15. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 31614
 16. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 30803
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 29523
 18. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 29249
 19. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 27184
 20. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 26339
 21. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 23741
 22. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 23624
 23. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 23498
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 21815
 25. Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 21283
 26. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 21222
 27. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 20938
 28. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 20502
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 19861
 30. Skargi
  Wyświetleń: 19123
 31. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 18904
 32. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 18212
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 18080
 34. Majątek
  Wyświetleń: 17828
 35. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 17799
 36. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 17468
 37. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 17302
 38. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 17055
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 17042
 40. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 16884
 41. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 16751
 42. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 16717
 43. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 16652
 44. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 16492
 45. Akty prawne
  Wyświetleń: 16367
 46. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 16250
 47. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 16234
 48. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16191
 49. Archiwa
  Wyświetleń: 15850
 50. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 15308
 51. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 15304
 52. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 14884
 53. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 14807
 54. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 14529
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13712
 56. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 13413
 57. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 13351
 58. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 12673
 59. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12644
 60. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 11730
 61. Oświadczenia majątkowe 2018 rok
  Wyświetleń: 11693
 62. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 11352
 63. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 9558
 64. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9251
 65. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 8982
 66. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 8736
 67. RODO
  Wyświetleń: 8427
 68. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 7893
 69. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 7888
 70. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 7826
 71. Oświadczenia majątkowe 2019 rok
  Wyświetleń: 7686
 72. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 7400
 73. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 7252
 74. Informacja o powołaniach sędziów, asesorów i referendarzy WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 6567
 75. Wniosek
  Wyświetleń: 6479
 76. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 5803
 77. Majątek
  Wyświetleń: 5794
 78. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5720
 79. Oświadczenia majątkowe 2017 rok
  Wyświetleń: 5655
 80. Oświadczenia majątkowe 2020 rok
  Wyświetleń: 5545
 81. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 5536
 82. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 5511
 83. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 5490
 84. Oświadczenia majątkowe 2022 rok
  Wyświetleń: 5460
 85. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 4530
 86. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 4485
 87. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 4423
 88. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4422
 89. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 4199
 90. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 4177
 91. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 4118
 92. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 4042
 93. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3886
 94. Oświadczenia majątkowe 2021 rok
  Wyświetleń: 3781
 95. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 3680
 96. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 3636
 97. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 3634
 98. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 3495
 99. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 3364
 100. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 3229
 101. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 2935
 102. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2889
 103. Zarządzenia
  Wyświetleń: 2637
 104. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - oznaczenie konkursu Os.V.1111.1.2023
  Wyświetleń: 2503
 105. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - oznaczenie konkursu Og.V.110/3/22
  Wyświetleń: 2335
 106. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 2325
 107. Sprawozdania finansowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 2324
 108. Rozprawy zdalne
  Wyświetleń: 2283
 109. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 2165
 110. Informacja o działalności Sądu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - ETR (easy to read)
  Wyświetleń: 2019
 111. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  Wyświetleń: 1603
 112. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1288
 113. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 1254
 114. Sprawozdania finansowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 1247
 115. Informacja dla osób z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 1183
 116. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 1160
 117. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 1133
 118. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 1129
 119. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 1114
 120. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 1112
 121. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 1081
 122. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 1059
 123. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 1050
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 1044
 125. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 1023
 126. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 1008
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 962
 128. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 938
 129. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 911
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 900
 131. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 896
 132. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 892
 133. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 853
 134. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2021 roku
  Wyświetleń: 837
 135. Oświadczenia majątkowe 2023 rok
  Wyświetleń: 585
 136. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2022 roku
  Wyświetleń: 335
 137. Sprawozdania finansowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 297