Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
261973237832913276143148829941322982708020000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232732618827492246743953422353214042057932295229982211325146
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
273782451027765260812655427029247742315220641222322179523039
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
210701972018773185852337729798301642690121186231232177527718
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
223562083225729212742076820776231372264720398196821979118991
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
223921927420732181991943222222206251596817781229241907821399
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
241302761020187182931868216958168872020518912190651975121334
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
177881766620029181542025117180167251667420617246672260121690
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14313152761711298802447427608281432472126937240932132924244
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
79938671874297968867133059920899011105132381129712068
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520352334282747854905181917260
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 708657
 2. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 280994
 3. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 257061
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 66543
 5. informacja o konkursach i naborze na stanowiska
  Wyświetleń: 57174
 6. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 56823
 7. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 54537
 8. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 45854
 9. e-Wokanda
  Wyświetleń: 45812
 10. Dane osobowe
  Wyświetleń: 43912
 11. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 40293
 12. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 40097
 13. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 38227
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 33222
 15. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 29650
 16. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 28529
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 27773
 18. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 26169
 19. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 26080
 20. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 24484
 21. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 21496
 22. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 20138
 23. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 19673
 24. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 19449
 25. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 18522
 26. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 18186
 27. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 17316
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 17238
 29. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 16954
 30. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 16787
 31. Skargi
  Wyświetleń: 16577
 32. Majątek
  Wyświetleń: 16362
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16142
 34. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 15811
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 15769
 36. Akty prawne
  Wyświetleń: 15633
 37. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 15616
 38. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 15608
 39. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 15351
 40. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 15257
 41. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 15226
 42. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 15078
 43. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 14960
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14891
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 14814
 46. Archiwa
  Wyświetleń: 14631
 47. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 14474
 48. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 14309
 49. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 13598
 50. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 13553
 51. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 13301
 52. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 12867
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12523
 54. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 12267
 55. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 12125
 56. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 12114
 57. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 11715
 58. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 11691
 59. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11485
 60. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 10829
 61. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 10705
 62. Oświadczenia majątkowe 2018 rok
  Wyświetleń: 10468
 63. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7962
 64. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 7607
 65. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 7453
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 7366
 67. RODO
  Wyświetleń: 7059
 68. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 6931
 69. Oświadczenia majątkowe 2019 rok
  Wyświetleń: 6617
 70. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 6595
 71. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 6561
 72. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6406
 73. Wniosek
  Wyświetleń: 6140
 74. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 5882
 75. Majątek
  Wyświetleń: 5471
 76. Oświadczenia majątkowe 2017 rok
  Wyświetleń: 4721
 77. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 4573
 78. Informacja o powołaniach sędziów, asesorów i referendarzy WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 4522
 79. Oświadczenia majątkowe 2020 rok
  Wyświetleń: 4257
 80. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 4135
 81. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 4066
 82. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3991
 83. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 3976
 84. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 3974
 85. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3843
 86. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3804
 87. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3589
 88. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 3570
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3478
 90. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 3339
 91. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 3325
 92. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 3316
 93. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 3167
 94. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 3097
 95. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 2934
 96. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 2930
 97. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2746
 98. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 2523
 99. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 2491
 100. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2451
 101. Oświadczenia majątkowe 2022 rok
  Wyświetleń: 2412
 102. Oświadczenia majątkowe 2021 rok
  Wyświetleń: 2161
 103. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 1349
 104. Sprawozdania finansowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 1261
 105. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 1234
 106. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego - oznaczenie konkursu Og.V.110/2/22
  Wyświetleń: 1052
 107. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1017
 108. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 871
 109. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 828
 110. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 712
 111. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 660
 112. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 656
 113. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 651
 114. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 645
 115. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 641
 116. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 641
 117. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 627
 118. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 619
 119. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 617
 120. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 600
 121. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 575
 122. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 570
 123. Zarządzenia
  Wyświetleń: 562
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 551
 125. Informacja o działalności Sądu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - ETR (easy to read)
  Wyświetleń: 535
 126. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 531
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 528
 128. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 499
 129. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  Wyświetleń: 484
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2021 roku
  Wyświetleń: 353
 131. Sprawozdania finansowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 219
 132. Informacja dla osób z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 133
 133. Rozprawy zdalne
  Wyświetleń: 7