Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2436427980299742056700000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
287892563628864271132769327931255042381921230227812235423602
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
226182101420175200762482731283315632841222502244372313129032
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
237912202327268223372196622171244582418021891210682125120479
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422788
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 673994
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 156898
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 59189
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 58896
 5. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 48621
 6. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 48432
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 43638
 8. Dane osobowe
  Wyświetleń: 37426
 9. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 36750
 10. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 35405
 11. e-Wokanda
  Wyświetleń: 34880
 12. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 33232
 13. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 30230
 14. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 29653
 15. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 29593
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 27028
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 25217
 18. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 24969
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 24120
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 23571
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 21659
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 20603
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 18556
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 16913
 25. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 16613
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 16321
 27. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 16171
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 15304
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 14475
 30. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 13796
 31. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 13764
 32. Akty prawne
  Wyświetleń: 13691
 33. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13595
 34. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 13517
 35. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 13329
 36. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 13149
 37. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 13104
 38. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 13078
 39. Skargi
  Wyświetleń: 13026
 40. Majątek
  Wyświetleń: 12833
 41. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12796
 42. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 12351
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12249
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12198
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 12091
 46. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 12042
 47. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 11986
 48. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 11948
 49. Informacja
  Wyświetleń: 11815
 50. Archiwa
  Wyświetleń: 11292
 51. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 11180
 52. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 10745
 53. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 10595
 54. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10541
 55. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 10291
 56. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 9974
 57. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9844
 58. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 9816
 59. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 9774
 60. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 9768
 61. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 8979
 62. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 8480
 63. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 8186
 64. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 6955
 65. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 5671
 66. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5375
 67. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 5269
 68. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 5032
 69. Wniosek
  Wyświetleń: 4905
 70. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 4532
 71. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 4501
 72. Majątek
  Wyświetleń: 4172
 73. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3973
 74. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 3924
 75. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3902
 76. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 3818
 77. RODO
  Wyświetleń: 3684
 78. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3504
 79. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3436
 80. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3309
 81. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3302
 82. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3223
 83. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3142
 84. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2833
 85. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2804
 86. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2712
 87. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 2672
 88. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 2406
 89. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 2310
 90. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 2179
 91. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 2126
 92. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2063
 93. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 2021
 94. Informacja o powołaniach sędziów i asesorów WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 1914
 95. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1831
 96. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 1810
 97. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 1728
 98. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Referendarza Sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 1690
 99. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1653
 100. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 1596
 101. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1479
 102. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 1297
 103. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1262
 104. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 1090
 105. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 581
 106. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 481
 107. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/3/21 - monitorowanie systemów sygnalizacji pożarowej - zakończone
  Wyświetleń: 301
 108. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/2/21 - usługi branży elektrycznej - zakończone
  Wyświetleń: 260
 109. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/4/21 - serwis eksploatacyjny systemu grzewczego, klimatyzacji, wentylacji i centralnego ogrzewania - zakończone
  Wyświetleń: 243
 110. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/5/21 - Konserwacje urządzeń dźwigowych - zakończone
  Wyświetleń: 216
 111. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 196
 112. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 183
 113. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 162
 114. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/7/21 - Konserwacyjne prace kamieniarskie wokół budynków WSA w Krakowie - zakończone
  Wyświetleń: 151
 115. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/8/21 - Usługa pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków WSA w Krakowie - unieważnione
  Wyświetleń: 137
 116. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/15/21 - Wymiana podłóg w 5 pomieszczeniach budynku WSA w Krakowie - zakończone
  Wyświetleń: 127
 117. Kalendarz wizyt
  Wyświetleń: 124
 118. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 121
 119. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 120
 120. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 119
 121. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 116
 122. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 115
 123. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 113
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 112
 125. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 111
 126. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 110
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 108
 128. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 106
 129. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 106
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 103
 131. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 97
 132. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 94
 133. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/11/21 - Remont dachu wokół „świetlika” - zakończone
  Wyświetleń: 94
 134. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 89
 135. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 73
 136. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 70
 137. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/17/21 - całoroczna usługa sprzątania
  Wyświetleń: 68
 138. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/6/21 - Wykonanie 5 letniej okresowej kontroli w zakresie badania stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej
  Wyświetleń: 5