Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2436427980299742775042975249072397423153349711639600
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
287892563628864271132769327931255042381921230227812235423602
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
226182101420175200762482731283315632841222502244372313129032
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
237912202327268223372196622171244582418021891210682125120479
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422788
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 687951
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 196058
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 67946
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 61686
 5. informacja o konkursach i naborze na stanowiska
  Wyświetleń: 51957
 6. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 50642
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 47102
 8. Dane osobowe
  Wyświetleń: 39526
 9. e-Wokanda
  Wyświetleń: 38028
 10. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 37923
 11. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 37154
 12. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 35006
 13. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 32601
 14. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 31431
 15. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 30733
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 28094
 17. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 26325
 18. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 26189
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 25211
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 24496
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 22594
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 22514
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 19788
 24. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 17914
 25. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 17910
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 17414
 27. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 16993
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 16053
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 14896
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14885
 31. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 14750
 32. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 14420
 33. Akty prawne
  Wyświetleń: 14312
 34. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 14257
 35. Skargi
  Wyświetleń: 14198
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14182
 37. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 14145
 38. Majątek
  Wyświetleń: 13939
 39. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 13927
 40. Informacja
  Wyświetleń: 13907
 41. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 13874
 42. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 13871
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13630
 44. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 13318
 45. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 13177
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13109
 47. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 13006
 48. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 12583
 49. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 12469
 50. Archiwa
  Wyświetleń: 12341
 51. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 12248
 52. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 11996
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11269
 54. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 11209
 55. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 11160
 56. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 10813
 57. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 10538
 58. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 10489
 59. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10441
 60. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 10238
 61. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 10172
 62. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 10163
 63. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 9205
 64. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 7311
 65. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 7158
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 6162
 67. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 5706
 68. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5688
 69. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5520
 70. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5392
 71. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 5308
 72. Wniosek
  Wyświetleń: 5291
 73. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 5193
 74. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 4867
 75. RODO
  Wyświetleń: 4765
 76. Majątek
  Wyświetleń: 4562
 77. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 4525
 78. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4426
 79. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3917
 80. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3674
 81. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3513
 82. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3506
 83. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 3364
 84. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3317
 85. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 3188
 86. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 3040
 87. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 3022
 88. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 3015
 89. Informacja o powołaniach sędziów, asesorów i referendarzy WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 2973
 90. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 2895
 91. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2873
 92. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 2860
 93. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 2646
 94. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Referendarza Sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 2613
 95. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2452
 96. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2424
 97. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 2364
 98. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 2363
 99. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2348
 100. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 2243
 101. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 2109
 102. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 2096
 103. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2090
 104. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 1692
 105. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 751
 106. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 746
 107. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/3/21 - monitorowanie systemów sygnalizacji pożarowej - zakończone
  Wyświetleń: 678
 108. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 636
 109. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 630
 110. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/2/21 - usługi branży elektrycznej - zakończone
  Wyświetleń: 572
 111. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 558
 112. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/4/21 - serwis eksploatacyjny systemu grzewczego, klimatyzacji, wentylacji i centralnego ogrzewania - zakończone
  Wyświetleń: 526
 113. Sprawozdania finansowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 525
 114. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/5/21 - Konserwacje urządzeń dźwigowych - zakończone
  Wyświetleń: 518
 115. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/17/21 - całoroczna usługa sprzątania - zakończone
  Wyświetleń: 466
 116. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/15/21 - Wymiana podłóg w 5 pomieszczeniach budynku WSA w Krakowie - zakończone
  Wyświetleń: 455
 117. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/6/21 - Wykonanie 5 letniej okresowej kontroli w zakresie badania stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej - zakończone
  Wyświetleń: 454
 118. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/11/21 - Remont dachu wokół „świetlika” - zakończone
  Wyświetleń: 452
 119. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 449
 120. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/7/21 - Konserwacyjne prace kamieniarskie wokół budynków WSA w Krakowie - zakończone
  Wyświetleń: 448
 121. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 439
 122. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/8/21 - Usługa pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków WSA w Krakowie - unieważnione
  Wyświetleń: 438
 123. Kalendarz wizyt
  Wyświetleń: 395
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 330
 125. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 330
 126. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 323
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 322
 128. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 320
 129. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 316
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 315
 131. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 306
 132. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 305
 133. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 300
 134. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 299
 135. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 279
 136. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 278
 137. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 277
 138. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 276
 139. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 266
 140. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 231