Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2436427980299742775042975249072195100000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
287892563628864271132769327931255042381921230227812235423602
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
226182101420175200762482731283315632841222502244372313129032
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
237912202327268223372196622171244582418021891210682125120479
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422788
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 681133
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 178910
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 64889
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 60323
 5. informacja o konkursach i naborze na stanowiska
  Wyświetleń: 50453
 6. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 49652
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 45483
 8. Dane osobowe
  Wyświetleń: 38648
 9. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 37433
 10. e-Wokanda
  Wyświetleń: 36631
 11. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 36372
 12. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 34220
 13. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 31207
 14. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 30872
 15. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 30236
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 27605
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 25784
 18. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 25749
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 24732
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 24066
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 22177
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 21582
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 19193
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 17412
 25. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 17339
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 16963
 27. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 16615
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 15728
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 14683
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14365
 31. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 14358
 32. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 14133
 33. Akty prawne
  Wyświetleń: 14024
 34. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 13950
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13834
 36. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 13813
 37. Skargi
  Wyświetleń: 13743
 38. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 13567
 39. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 13545
 40. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 13525
 41. Majątek
  Wyświetleń: 13472
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13114
 43. Informacja
  Wyświetleń: 12938
 44. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 12815
 45. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 12761
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12734
 47. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 12630
 48. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 12310
 49. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 12250
 50. Archiwa
  Wyświetleń: 11934
 51. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 11631
 52. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 11619
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10963
 54. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 10944
 55. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 10776
 56. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 10224
 57. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 10188
 58. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10187
 59. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 10118
 60. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 9991
 61. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 9681
 62. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 9615
 63. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 8794
 64. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 7054
 65. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 6348
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 5943
 67. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5550
 68. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 5431
 69. Wniosek
  Wyświetleń: 5119
 70. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 4931
 71. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4924
 72. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 4915
 73. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4735
 74. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 4426
 75. Majątek
  Wyświetleń: 4405
 76. RODO
  Wyświetleń: 4329
 77. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 4285
 78. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3864
 79. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3698
 80. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3548
 81. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3411
 82. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3408
 83. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3232
 84. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 3011
 85. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2926
 86. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2920
 87. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 2857
 88. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2796
 89. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 2723
 90. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 2602
 91. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 2549
 92. Informacja o powołaniach sędziów, asesorów i referendarzy WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 2511
 93. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Referendarza Sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 2257
 94. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 2237
 95. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 2220
 96. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2213
 97. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2168
 98. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 2102
 99. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2053
 100. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1969
 101. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 1967
 102. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 1957
 103. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 1743
 104. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 1453
 105. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 657
 106. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 562
 107. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/3/21 - monitorowanie systemów sygnalizacji pożarowej - zakończone
  Wyświetleń: 475
 108. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 442
 109. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 417
 110. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/2/21 - usługi branży elektrycznej - zakończone
  Wyświetleń: 399
 111. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/4/21 - serwis eksploatacyjny systemu grzewczego, klimatyzacji, wentylacji i centralnego ogrzewania - zakończone
  Wyświetleń: 366
 112. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 360
 113. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/5/21 - Konserwacje urządzeń dźwigowych - zakończone
  Wyświetleń: 336
 114. Sprawozdania finansowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 328
 115. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 307
 116. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/7/21 - Konserwacyjne prace kamieniarskie wokół budynków WSA w Krakowie - zakończone
  Wyświetleń: 297
 117. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/17/21 - całoroczna usługa sprzątania - zakończone
  Wyświetleń: 292
 118. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/11/21 - Remont dachu wokół „świetlika” - zakończone
  Wyświetleń: 281
 119. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/8/21 - Usługa pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków WSA w Krakowie - unieważnione
  Wyświetleń: 281
 120. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/15/21 - Wymiana podłóg w 5 pomieszczeniach budynku WSA w Krakowie - zakończone
  Wyświetleń: 279
 121. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/6/21 - Wykonanie 5 letniej okresowej kontroli w zakresie badania stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej - zakończone
  Wyświetleń: 276
 122. Kalendarz wizyt
  Wyświetleń: 267
 123. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 212
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 210
 125. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 208
 126. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 205
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 203
 128. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 201
 129. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 197
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 193
 131. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 192
 132. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 190
 133. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 189
 134. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 175
 135. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 175
 136. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 170
 137. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - Informatyk
  Wyświetleń: 170
 138. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 169
 139. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 160
 140. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 133
 141. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 113