Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania mediacyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w 2020 r.

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

III SA/Kr 1413/19

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Skierowano na posiedzenie niejawne

zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego