Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania mediacyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w 2022 r.

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 1179/21

Wójt Gminy

na wniosek organu

Skierowano na rozprawę

zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego