Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania mediacyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w 2004 r.

2004

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot sprawy

1.

II SA/Kr 2998/03

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

na wniosek organu

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Inne

2.

II SA/Kr 1474/03

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Opinia sanitarna

3.

II SA/Kr 2562/02

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Wyznaczyć termin posiedzenia niejawnego

Nakaz rozbiórki budowli

4.

I SA/Kr 783/04

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Podatek dochodowy od osób prawnych

5.

I SA/Kr 2049/03

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek pełnomocnika skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Inne

6.

II SA/Kr 25/03

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Rejestracja pojazdu