Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania mediacyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w 2006 r.

2006

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 819/04

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Zasiłek stały

2.

II SA/Kr 1102/05

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierowano na rozprawę

Odmowa ustalenia warunków zabudowy

3.

II SA/Kr 768/05

Wojewoda Małopolski

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Odmowa wydania zaświadczenia

4.

I SA/Kr 954/05

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Postępowanie zakończone ustaleniami co do sposobu zakończenia sprawy

Podatek od towarów i usług

5.

I SA/Kr 960/05

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na posiedzenie niejawne

Odsetki od zaległości podatkowych

6.

I SA/Kr 1081/05

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Postępowanie mediacyjne nie osiągnęło zamierzonego rezultatu - sprawę skierowano na rozprawę

Zryczałtowany podatek dochodowy

7.

I SA/Kr 1082/05

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie-Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Postępowanie mediacyjne nie osiągnęło zamierzonego rezultatu - sprawę skierowano na rozprawę

Zryczałtowany podatek dochodowy

8.

III SA/Kr 897/06

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na posiedzenie niejawne

Umorzenie postępowania w sprawie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego i nałożenia kary pieniężnej

9.

I SA/Kr 389/06

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na posiedzenie niejawne

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

10.

I SA/Kr 222/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

11.

I SA/Kr 223/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

12.

I SA/Kr 224/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

13.

I SA/Kr 225/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

14.

I SA/Kr 226/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

15.

I SA/Kr 227/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

16.

I SA/Kr 228/06

Izba Celna w Krakowie

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

otworzono rozprawę

Podatek akcyzowy

17.

III SA/Kr 179/05

Wojewoda Małopolski

na wniosek skarżącego

Renata Ranicka

Skierowano na rozprawę

Ustalenie opłaty eksploatacyjnej