Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania mediacyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w 2008 r.

2008

Lp.

Sygnatura

Organ Administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

II SA/Kr 1007/07

Rada Miejska w Olkuszu

na wniosek skarżącego

Agnieszka Góra

Skierować sprawę na rozprawę

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2.

III SA/Kr 869/08

Dowódca Jednostki Wojskowej 2250

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

zobowiązano organ do uchylenia decyzji

Wysokość zwrotu kosztów poniesionych na naukę

3.

I SA/Kr 909/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek organu

Michał Śmiałowski

zobowiązano do podjęcia czynności lub wydania decyzji

Odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

4.

I SA/Kr 140/07

Dyrektor Izby Skarbowej  w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

Postępowanie mediacyjne nie osiągnęło zamierzonego rezultatu - sprawę skierowano na rozprawę

Podatek od towarów i usług

5.

I SA/Kr 65/08

Izba Skarbowa w Krakowie

na wniosek skarżącego

Michał Śmiałowski

zobowiązano organ do zmiany zaskarżonej decyzji

Podatek dochodowy od osób prawnych

6.

III SA/Kr 958/08

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

na wniosek skarżącego

Grzegorz Karcz

Skierować sprawę na rozprawę

Mianowanie na równorzędne stanowisko służbowe