Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania mediacyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w 2015 r.

2015

Lp.

Sygnatura sprawy

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania

Referendarz

Wynik mediacji

Przedmiot Sprawy

1.

I SA/Kr 1054/15

Rada Gminy Niedźwiedź

na wniosek organu

-

Nie wszczęto postępowania mediacyjnego - skierowano na rozprawę

Ustalenie wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. I SA/Kr 1055/15 Rada Gminy Niedźwiedź na wniosek organu - Nie wszczęto postępowania mediacyjnego - skierowano na rozprawę Ustalenie wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. I SA/Kr 1056/15 Rada Gminy Niedźwiedź na wniosek organu - Nie wszczęto postępowania mediacyjnego - skierowano na rozprawę Ustalenie wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. I SA/Kr 1616/15 Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie na wniosek skarżącego Michał Śmiałowski Skierowano na rozprawę Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego
5. I SA/Kr 1617/15 Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie na wniosek skarżącego Michał Śmiałowski Skierowano na rozprawę Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego
6. III SA/Kr 1341/15 Rada Miasta Mszana Dolna na wniosek skarżącego Grzegorz Karcz Cofnięto skargę uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015