Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie sprawy rozpoznawane są, w zależności od ich przedmiotu, w trzech wydziałach orzeczniczych.

 

I Wydział Orzeczniczy

 

611    zobowiązania podatkowe

 

Sprawy objęte poniższymi symbolami należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolem 611:

638    egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych

639    skargi na uchwały organów jednostek samorządowych

640    skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych

641    rozstrzygnięcia nadzoru

642    prawo miejscowe organów rządowych

643    spory kompetencyjne i o właściwość

644    wykonanie orzeczeń Sądu

656    interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające

657    inne interpretacje

658    bezczynność organów administracji publicznej

659    przewlekłość postępowania administracyjnego

 


Od dnia 14 listopada 2023 r. - zgodnie z §1 pkt. 2 lit. c) Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sprawy z zakresu działania:

1. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące: 

a) wiążących informacji stawkowych, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852),

b) wiążących informacji akcyzowych, o których mowa w art. 7d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723),

c) wiążących informacji taryfowych i wiążących informacji o pochodzeniu, o których mowa w art. 70 ust. 2a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1590 i 1598), oraz

2. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące:

a) wiążących informacji stawkowych, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

b) wiążących informacji akcyzowych, o których mowa w art. 7d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

nie należą do właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W sprawach tych właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.


 

II Wydział Orzeczniczy

 

601  budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa

607  gospodarka mieniem

609  gospodarka wodna

610  komunalizacja mienia

613  środowisko

615  zagospodarowanie przestrzenne

616  rolnictwo i leśnictwo

618  wywłaszczenia

628  kościoły

629  przejęcie mienia

634  kombatanci

635  kultura fizyczna

636  kultura i sztuka

647  ochrona danych osobowych

648  informacja publiczna

649  ochrona informacji niejawnych

654  ujawnienie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Sprawy objęte poniższymi symbolami należą do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolem 601, 607, 609, 610, 613, 615, 616, 618, 628, 629, 634, 635, 636, 647, 648, 649 i 654:

638    egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych

639    skargi na uchwały organów jednostek samorządowych

640    skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych

641    rozstrzygnięcia nadzoru

642    prawo miejscowe organów rządowych

643    spory kompetencyjne i o właściwość

644    wykonanie orzeczeń Sądu

656    interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające

657    inne interpretacje

658    bezczynność organów administracji publicznej

659    przewlekłość postępowania administracyjnego

 

III Wydział Orzeczniczy

 

602     ceny

603     drogi, koleje, lotnictwo, żegluga

604     działalność gospodarcza

605     ludność

606     geologia i górnictwo

608     energetyka

612     geodezja i kartografia

614     edukacja

617     czynności i zajęcia

619     praca

620     zdrowie

621     sprawy mieszkaniowe

622     ubezpieczenia majątkowe

623     jakość

624     obronność

625     telemedia

626     samorząd terytorialny

627     cudzoziemcy

630     cła

631     broń i materiały wybuchowe

632     pomoc społeczna

633     zatrudnienie

637     sprawy kapitałowe i bankowość

645     inne

646     własność przemysłowa

650     sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku

651     fundusze emerytalne

652     ubezpieczenia zdrowotne

653    finanse publiczne

655    subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych

Sprawy objęte poniższymi symbolami należą do wydziału III, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolem 602, 603, 604, 605, 606, 608, 612, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 632, 633, 637, 645, 646, 650, 651, 652, 653 i 655:

638    egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych

639    skargi na uchwały organów jednostek samorządowych

640    skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych

641    rozstrzygnięcia nadzoru

642    prawo miejscowe organów rządowych

643    spory kompetencyjne i o właściwość

644    wykonanie orzeczeń Sądu

656    interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające

657    inne interpretacje

658    bezczynność organów administracji publicznej

659    przewlekłość postępowania administracyjnego

 

Podstawa prawna:

- Symbole i ich opis: Załącznik do Zarządzenia nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych;

- Właściwość wydziałów: Zarządzenie nr 31 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania. (zmieniono zarządzeniem nr 33 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2021 r., nr 4 z dnia 17 stycznia 2022 r., nr 20 z dnia  4 kwietnia 2022 r., nr 36 z dnia 2 czerwca 2022 r., nr 36 z dnia 14 czerwca 2023 r. nr 46 z dnia 24 lipca 2023 r., nr 53 z dnia  25 września 2023 r., nr 68 z dnia 10 listopada 2023 r., nr 76 z dnia 12 grudnia 2023 r., nr 6 z dnia 5 lutego 2024 r.)