Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwolnienie od kosztów sądowych

 

Dz.U.02.153.1270

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
(Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.)
(wybór)
DZIAŁ V
KOSZTY POSTĘPOWANIA

Rozdział 3

Zwolnienie od kosztów sądowych

Przepisy ogólne

Art. 239. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

 1)  strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach:

a)  z zakresu pomocy i opieki społecznej,

b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,

c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

d)  ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

e)  z zakresu ubezpieczeń społecznych,

f)   z zakresu powszechnego obowiązku obrony;

 2)  prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich;

 3)  kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;

 4)  strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

Art. 240. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić organizacje społeczne od obowiązku uiszczania wpisu w ich własnych sprawach, a także cofnąć to zwolnienie. Dotyczyć to powinno zwolnienia w sprawach prowadzonych w związku z działalnością naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną oraz pomocy i opieki społecznej.

Art. 241. Zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administracyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia - oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

Art. 242. Wydatki za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wykładane są z części budżetu sądu administracyjnego, w zakresie tego zwolnienia.
informację wytworzył(a): Dorota Frejek
za treść odpowiada: Anna Szkodzińska
data wytworzenia: 08.02.2005 r.