Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19

KOMUNIKAT

 

W dniu 9 grudnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 1217/19, na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 r. - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.), postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:

czy art. 21 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 2 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zw. z art. 7, art. 21 ust. 1 i art. 24 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy rozumieć w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie tego by organy państwa członkowskiego, którego obywatelstwo posiada małoletni, odmówiły mu transkrypcji jego aktu urodzenia wydanego przez inne państwo członkowskie, niezbędnej do uzyskania dokumentu tożsamości państwa członkowskiego, którego obywatelstwo posiada, z tego powodu, że prawo krajowe tego państwa nie przewiduje rodzicielstwa par jednopłciowych, a w akcie tym jako rodziców wskazano osoby tej samej płci.

Do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej pytania prejudycjalnego, na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) Sąd postanowił zawiesić postępowanie w sprawie.

Sprawa dotyczyła skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na odmowę transkrypcji aktu urodzenia małoletniej. W hiszpańskim akcie urodzenia organ rejestracyjny wpisał dwie kobiety (obywatelka Polski i obywatelka Irlandii zawarły związek małżeński w Irlandii). Uzyskanie transkrypcji aktu urodzenia było warunkiem otrzymania przez małoletnią polskiego dowodu osobistego lub paszportu zgodnie polskimi przepisami.

W dniu 6 stycznia 2021 r. do WSA w Krakowie wpłynęła informacja, że sprawie tej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej został nadany numer C-2/21(PPU). O ewentualnym zastosowaniu trybu pilnego Sąd zostanie poinformowany w najbliższym czasie.

 

PDFC-2_21 - nieuwzględnienie wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie pilnym.pdf (32,11KB)

 

PDFC-2_21 - zawieszenie postępowania.pdf (36,18KB)