Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały

Strona archiwalna

 

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie sprawy rozpoznawane są, w zależności od ich przedmiotu, w trzech wydziałach orzeczniczych.

 

I Wydział Orzeczniczy

 

611    zobowiązania podatkowe

638    egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych

639    skargi na uchwały organów jednostek samorządowych

640    skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych

641    rozstrzygnięcia nadzoru

642    prawo miejscowe organów rządowych

643    spory kompetencyjne

644    wykonanie orzeczeń Sądu

653    finanse publiczne

655    subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych

656    interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające

657    inne interpretacje

658    bezczynność organów administracji publicznej

659    przewlekłość postępowania administracyjnego

 

II Wydział Orzeczniczy

 

601  budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa

607  gospodarka mieniem

609  gospodarka wodna

610  komunalizacja mienia

613  środowisko

615  zagospodarowanie przestrzenne

616  rolnictwo i leśnictwo

618  wywłaszczenia

628  kościoły

629  przejęcie mienia

634  kombatanci

635  kultura fizyczna

636  kultura i sztuka

638  egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych

639  skargi na uchwały organów jednostek samorządowych

640  skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych

641  rozstrzygnięcia nadzoru

642  prawo miejscowe organów rządowych

643  spory kompetencyjne

644  wykonanie orzeczeń Sądu

647  ochrona danych osobowych

648  informacja publiczna

649  ochrona informacji niejawnych

654  ujawnienie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

656  interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające

657  inne interpretacje

658  bezczynność organów administracji publicznej

659  przewlekłość postępowania administracyjnego

 

III Wydział Orzeczniczy

 

602     ceny

603     drogi, koleje, lotnictwo, żegluga

604     działalność gospodarcza

605     ludność

606     geologia i górnictwo

608     energetyka

6110   podatek od towarów i usług gdy rozstrzygnięcie wydał Dyrektor Izby Celnej

612     geodezja i kartografia

614     edukacja

617     czynności i zajęcia

619     praca

620     zdrowie

621     sprawy mieszkaniowe

622     ubezpieczenia majątkowe

623     jakość

624     obronność

625     telemedia

626     samorząd terytorialny

627     cudzoziemcy

630     cła

631     broń i materiały wybuchowe

632     pomoc społeczna

633     zatrudnienie

637     sprawy kapitałowe i bankowość

638     egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych

639     skargi na uchwały organów jednostek samorządowych

640     skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych

641     rozstrzygnięcia nadzoru

642     prawo miejscowe organów rządowych

643     spory kompetencyjne

644     wykonanie orzeczeń Sądu

645     inne

646     własność przemysłowa

650     sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku

651     fundusze emerytalne

652     ubezpieczenia zdrowotne

656     interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające

657     inne interpretacje

658     bezczynność organów administracji publicznej

659     Przewlekłość postępowania administracyjnego

 

Uwaga: Sprawy objęte symbolami od 638 do 644 oraz od 656 do 659 należą do poszczególnych wydziałów, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych pozostałymi symbolami przypisanymi tym wydziałom.

Podstawa prawna:

- Symbole i ich opis: Załącznik do Zarządzenia nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych;

- Właściwość wydziałów: Zarządzenie nr 31 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania.