Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2022-07-06 do dnia 2023-01-02.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
II
II SA/Kr 541/22
2022-10-04
10:00
sala 1
Gmina Iwkowa do rąk Wójta Gminy Iwkowa
6391/6150 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Piotr Fronc
Mirosław Bator (spr.)
Joanna Człowiekowska
III
III SA/Kr 228/22
2022-10-04
10:00
sala 3
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
6205 - ustalenie opłaty


Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Janusz Kasprzycki (spr.)
Katarzyna Marasek-Zybura
II
II SA/Kr 875/22
2022-10-04
11:00
sala 1
Prezydent Miasta Krakowa
6361 - założenie karty adresowej zabytku i włączenie zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków


Piotr Fronc (spr.)
Mirosław Bator
Joanna Człowiekowska
III
III SA/Kr 167/22
2022-10-04
11:00
sala 3
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia-Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie
652 - ustalenie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej


Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Janusz Kasprzycki (spr.)
Katarzyna Marasek-Zybura
II
II SA/Kr 864/22
2022-10-04
12:00
sala 1
Prezydent Miasta Krakowa
6361 - założenie karty adresowej zabytku i włączenie zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków


Piotr Fronc (spr.)
Mirosław Bator
Joanna Człowiekowska