Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Zgodnie z RODO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jest zobowiązany zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez komórki organizacyjne Sądu. W zakresie jednak, w którym Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości (działalność orzecznicza Sądu), niektóre regulacje RODO zostały wyłączone. W ich miejsce obowiązują bowiem procedury wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z  2017 r. poz. 1369, z późn zm.).

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakładce „RODO ‑ wybrane informacje ogólne.
Bezpośredni link http://www.nsa.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-wybrane-informacje-ogolne.php

Tekst obowiązującego Rozporządzenia (RODO).
Bezpośredni link https://uodo.gov.pl/pl/404/539

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Cezary Świdnicki
e-mail: iod@krakow.wsa.gov.pl, tel.: 12 629 83 34

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych w ramach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie postępowań sądowych.pdf (132,51KB)

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.pdf (131,11KB)

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji.pdf (133,42KB)

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.pdf (132,99KB)

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktowych oraz realizacji umów zawieranych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.pdf (131,16KB)