Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia

Kraków, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Adm.VI-281/1/2018

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Całodobowa ochrona osób i mienia oraz obsługa portierni w budynkach WSA w Krakowie”.

Do dnia 18 kwietnia 2018r. do godziny 12:00 złożono 5 ofert.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 580 000 zł.

Oferta nr 1:

Konsorcjum Firm :
Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. – Lider
Impel Defender Security Partner sp. z o.o., sp. k.
Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. k.
Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. sp. k.
Impel Facility Services sp. z o.o. sukcesor generalny Impel Security Polska sp. z o.o.
Adres dla wszystkich ww. spółek: 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
ITM Poland S.A., ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra
cena brutto: 633 558,24 zł
termin wykonania : od 1.05.2018r.-30.04.2019r.
termin płatności : do 30 dni

Oferta nr 2:

Konsorcjum Firm:
Konsalnet Ochrona  sp. z o.o. - lider
Konsalnet Security sp. z o.o.
Adres dla obu spółek: 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
cena brutto: 704 671,93 zł
termin wykonania : od 1.05.2018r.-30.04.2019r.
termin płatności : do 30 dni

Oferta nr 3:

Ekotrade Sp. z o.o.
00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4
Przedstawicielstwo w Krakowie:
30-142 Kraków, ul. Odlewnicza 73
cena brutto : 574 404,62 zł
termin wykonania : od 1.05.2018r.-30.04.2019r.
termin płatności : do 30 dni

Oferta nr 4:

Konsorcjum firm:
RR Security Grupa Sp. z o.o.
RR Security Safety Sp. z o.o.
RR Security Sp. z o.o.
Adres dla wszystkich spółek: 00-034 Warszawa, ul. Warecka 9/55
Basma Security sp. z o.o., Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 60/62
cena brutto : 579 899,40 zł
termin wykonania : od 1.05.2018r.-30.04.2019r.
termin płatności : do 30 dni

Oferta nr 5:

Konsorcjum firm:
Agencja Ochrony „Kowalczyk” Sp. z o.o. - Lider
00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34
Agencja Ochrony MK Sp. z o.o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok. 128.
cena brutto : 589 920,30 zł
termin wykonania : od 1.05.2018r.-30.04.2019r.
termin płatności : do 30 dni


Sekretarz Komisji Przetargowej

Mariusz Kawa