Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych

Dz.U.03.72.652 
2004-09-11 zm. Dz.U.2004.187.1927 § 1

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r.)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:

 1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - dla obszaru województwa podlaskiego;

 2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;

 3) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - dla obszaru województwa pomorskiego;

 4) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - dla obszaru województwa śląskiego;

 41)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego;

 42) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;

 5)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - dla obszaru województwa małopolskiego;

 6) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - dla obszaru województwa lubelskiego;

 7) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - dla obszaru województwa łódzkiego;

 8) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;

 9) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - dla obszaru województwa opolskiego;

10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - dla obszaru województwa wielkopolskiego;

11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - dla obszaru województwa podkarpackiego;

12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;

13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - dla obszaru województwa mazowieckiego;

14) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - dla obszaru województwa dolnośląskiego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.