Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił 10 skarg na uchwałę nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa'' (sygn. akt II SA/Kr 1548/14).

Skargi do Sądu złożyli mieszkańcy Krakowa, spółki z ograniczona odpowiedzialnością mające siedzibę w Krakowie oraz stowarzyszenie.

Dwie skargi zostały oddalone z powodu braku interesu prawnego po stronie skarżącej. Rozpatrując pozostałe skargi Sąd nie dopatrzył się istotnych uchybień, które miałyby istotny charakter i skutkowałyby unieważnieniem uchwały.

Wyrok jest nieprawomocny.