Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja

Czytelnia Sądu jest czynna od 830 do 1430 od poniedziałku do piątku, a akta udostępnia się do godz. 1400.

Akta do wglądu udostępnia się stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnictwo powinno być aktualne i zgodne z art. 35 i 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na 3 dni przed terminem rozprawy po godzinie 1100 akta mogą nie zostać udostępnione do wglądu.

Wskazane jest telefoniczne ustalenie terminu przeglądania akt pod numerem telefonu: 12 629 83 36.

 

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 61 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 16 października 2020 r., czytelnia akt przyjmuje interesantów, z zastrzeżeniem, że:

  • akta udostępniane są w czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe;

  • osobiste przeglądanie akt w czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (pisemnie lub email) i uzyskaniu zgody Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej;

  • w czytelni jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu 1 osoba;

  • wykaz osób umówionych w danym dniu na przeglądanie akt sekretariat Wydziału Informacji sądowej przekazuje pracownikom ochrony;