Koszty postępowania

Koszty postępowania

 

 1. Opłaty sądowe i wydatki (koszty sądowe).

Na koszty sądowe składają się: opłaty i wydatki (np. należności tłumaczy, kuratorów, koszty ogłoszeń).
Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.
Opłaty sądowe to wpis i opłata kancelaryjna.
Wpis pobierany jest od pism wszczynających postępowanie w danej instancji: skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, skargi o wznowienie postępowania, wniosku o wymierzenie organowi grzywny. Wysokość wpisów i zasady ich pobierania uregulowane są rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2193).

Opłaty kancelaryjne pobierane są od wniosków o sporządzenie uzasadnienia, o stwierdzenie prawomocności, o wydanie odpisów, kopii, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt lub ze zbiorów prowadzonych poza aktami. Wysokość opłat kancelaryjnych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1090).

Opłaty sądowe uiszcza się gotówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Złożenie znaków opłaty sądowej nie jest skuteczne.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie, oraz skarga o wznowienie postępowania, od których, mimo wezwania, nie uiszczono opłaty (wpisu) podlega odrzuceniu.

Inne pisma, od których, mimo wezwania nie została uiszczona opłata, pozostawione są bez rozpoznania, za wyjątkiem wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Nieuiszczona opłata kancelaryjna od takiego wniosku podlega ściągnięciu w trybie egzekucyjnym.

Z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych zwolnieni są:

1) strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:

 1. z zakresu pomocy i opieki społecznej,
 2. dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,
 3. dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,
 4. ze stosunków pracy i stosunków służbowych,
 5. z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 6. z zakresu powszechnego obowiązku obrony;
2) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;
3) kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
4) strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.
 
Podstawa prawna i szczegółowa regulacja: art. 211 - 242 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 
 1. Prawo pomocy
Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje tylko zwolnienie od opłat sądowych w całości lub części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru:
 
Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.
 
Podstawa prawna i szczegółowa regulacja: art. 243 - 263 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 
 
 • Data publikacji: 30-09-2012 22:40 przez: Cezary Świdnicki
 • Data modyfikacji: 27-08-2019 12:52 przez: Patryk Jawor
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: SNSA Anna Szkodzińska Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 • Data wytworzenia: 30-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 50687
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  27-08-2019, godz. 12:52:10
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  11-02-2016, godz. 07:35:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-06-2013, godz. 12:05:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-10-2012, godz. 11:34:12
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-10-2012, godz. 11:33:01
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-10-2012, godz. 11:29:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-10-2012, godz. 11:08:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-10-2012, godz. 11:07:17
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-10-2012, godz. 10:56:41
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-09-2012, godz. 22:55:04
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-09-2012, godz. 22:48:07
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-09-2012, godz. 22:47:11
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-09-2012, godz. 22:40:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1473781, w tym miesiącu: 9551, dzisiaj: 434