Przejdź do treści strony WCAG

Stan spraw na koniec miesiąca

STAN SPRAW NA KONIEC MIESIĄCA

Rok 2020

SKARGI NA AKTY I CZYNNOŚCI

Miesiąc

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny miesiąc

Styczeń

1 442 441 355 1 528

Luty

1 528 309 298 1 539

Marzec

1 539 283 211 1 611

Kwiecień

1 611 279 92 1 798

Maj

1 798      

Czerwiec

       

Lipiec

       

Sierpień

       

Wrzesień

       

Październik

       

Listopad

       

Grudzień

       

SKARGI NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANÓW

Miesiąc

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny miesiąc

Styczeń

103 26 37 92

Luty

92 29 35 86

Marzec

86 40 38 88

Kwiecień

88 35 25 98

Maj

98      

Czerwiec

       

Lipiec

       

Sierpień

       

Wrzesień

       

Październik

       

Listopad

       

Grudzień