Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie pism

Pisma, w tym skargi, wnioski i inne pisma procesowe mogą być składane osobiście w biurze podawczym w siedzibie sądu, lub też za pośrednictwem poczty, ewentualnie polskiego urzędu konsularnego za granicą.

Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sadu.

Wszystkie pisma przyjmowane są przez biuro podawcze.

Pracownik biura podawczego, poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego wydziału. Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie, co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu oraz pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom bez otwierania kopert.

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U.2015.117),
- Zarządzenie nr 14 Prezesa NSA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-02-2005
  przez: SNSA Anna Szkodzińska Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 • opublikowano:
  15-02-2005 00:29
  przez: Maciej Cichoń
 • zmodyfikowano:
  05-10-2017 13:58
  przez: Patryk Jawor
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
  odwiedzin: 9518
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
31-511 Kraków
ul. Rakowicka 10

Dane kontaktowe:

fax: 12 429 22 24
e-mail: biuro@krakow.wsa.gov.pl
NIP: 676 11 14 921
REGON: 356774935
strona www: www.krakow.wsa.gov.pl

NBP Oddział Kraków:
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Godziny otwarcia:

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30