Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2949025930296062826529248270000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232942154220677205822541331934321972906823045249552381829767
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
239112215927434225282208022267245582427121978211802138620790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422862
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 640753
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 106454
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 54126
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 53609
 5. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 44507
 6. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 42763
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 37539
 8. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 34082
 9. Dane osobowe
  Wyświetleń: 33369
 10. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 32438
 11. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 29811
 12. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 27692
 13. e-Wokanda
  Wyświetleń: 27432
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 27273
 15. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 25786
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 24881
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 23491
 18. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 22270
 19. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 22185
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 21830
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 19619
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 18049
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 16468
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 14746
 25. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 14696
 26. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 14689
 27. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 13976
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 13813
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 13569
 30. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 12587
 31. Akty prawne
  Wyświetleń: 12520
 32. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 12231
 33. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 12193
 34. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 11883
 35. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 11861
 36. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 11765
 37. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 11702
 38. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11677
 39. Skargi
  Wyświetleń: 11304
 40. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 11245
 41. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11198
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11173
 43. Majątek
  Wyświetleń: 11110
 44. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 10952
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 10820
 46. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 10719
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10600
 48. Archiwa
  Wyświetleń: 9882
 49. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 9832
 50. Postępowania powyżej 30 000 €
  Wyświetleń: 9630
 51. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 9610
 52. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 9560
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9540
 54. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 9380
 55. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8960
 56. Informacja
  Wyświetleń: 8952
 57. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 8853
 58. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 8703
 59. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 8392
 60. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 8284
 61. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7620
 62. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 6994
 63. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 6928
 64. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 6482
 65. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 4887
 66. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4684
 67. Wniosek
  Wyświetleń: 4460
 68. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 3865
 69. Majątek
  Wyświetleń: 3543
 70. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 3535
 71. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 2984
 72. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 2900
 73. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 2875
 74. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 2805
 75. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 2759
 76. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2641
 77. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 2624
 78. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2401
 79. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2361
 80. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2330
 81. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2248
 82. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 2129
 83. RODO
  Wyświetleń: 2120
 84. Komunikat o postanowieniu w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 1938
 85. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 1935
 86. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 1916
 87. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1910
 88. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 1647
 89. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1552
 90. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 1383
 91. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1336
 92. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 1263
 93. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1215
 94. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1083
 95. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 1069
 96. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 1025
 97. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 804
 98. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 765
 99. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 740
 100. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 538
 101. Komunikat w sprawie skargi RPO na uchwałę Rady Gminy Lipinki nr V/52/2019
  Wyświetleń: 495
 102. Informacja o powołaniach sędziów WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 444
 103. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1259/19
  Wyświetleń: 438
 104. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 339
 105. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 221
 106. Ogłoszenie z dnia 11 maja 2020 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: "CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA ORAZ OBSŁUGA PORTIERNI W BUDYNKACH WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE"
  Wyświetleń: 219
 107. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 208
 108. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 191
 109. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 177