Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2949025930296062826529031295492736264780000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232942154220677205822541331934321972906823045249552381829767
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
239112215927434225282208022267245582427121978211802138620790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422862
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 649929
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 114897
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 55019
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 54732
 5. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 45415
 6. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 44186
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 38706
 8. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 34846
 9. Dane osobowe
  Wyświetleń: 34498
 10. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 33108
 11. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 30547
 12. e-Wokanda
  Wyświetleń: 29218
 13. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 28321
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 28043
 15. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 26590
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 25316
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 23886
 18. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 22828
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 22554
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 22263
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 20117
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 18465
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 16925
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 15182
 25. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 15100
 26. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 15059
 27. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 14671
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 14149
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 13801
 30. Akty prawne
  Wyświetleń: 12907
 31. Postępowania powyżej 30 000 €
  Wyświetleń: 12903
 32. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 12873
 33. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 12548
 34. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 12513
 35. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 12218
 36. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 12162
 37. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 12159
 38. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 11959
 39. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11932
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11917
 41. Skargi
  Wyświetleń: 11621
 42. Majątek
  Wyświetleń: 11446
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11443
 44. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 11412
 45. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 11162
 46. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 11124
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11072
 48. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 11044
 49. Archiwa
  Wyświetleń: 10133
 50. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 10130
 51. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 10045
 52. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 9834
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9763
 54. Informacja
  Wyświetleń: 9543
 55. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 9534
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9169
 57. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 9049
 58. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 9037
 59. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 8695
 60. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 8630
 61. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8387
 62. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 7450
 63. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 7402
 64. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 6640
 65. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 5063
 66. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4888
 67. Wniosek
  Wyświetleń: 4529
 68. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 4143
 69. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 3755
 70. Majątek
  Wyświetleń: 3686
 71. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 3219
 72. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 3153
 73. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3118
 74. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3009
 75. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 2941
 76. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 2867
 77. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 2858
 78. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 2677
 79. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2662
 80. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2546
 81. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 2520
 82. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2512
 83. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2427
 84. RODO
  Wyświetleń: 2365
 85. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2364
 86. Komunikat o postanowieniu w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 2263
 87. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 2180
 88. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 1859
 89. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 1777
 90. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1691
 91. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1622
 92. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 1567
 93. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1469
 94. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 1393
 95. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1375
 96. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 1336
 97. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 1280
 98. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 1087
 99. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 999
 100. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 769
 101. Komunikat w sprawie skargi RPO na uchwałę Rady Gminy Lipinki nr V/52/2019
  Wyświetleń: 758
 102. Informacja o powołaniach sędziów WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 739
 103. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1259/19
  Wyświetleń: 713
 104. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 551
 105. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 520
 106. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 390
 107. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 302
 108. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 302
 109. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 256
 110. Dostawa wraz z wymianą osprzętu i urządzeń systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10 - Postępowanie ponowione
  Wyświetleń: 121
 111. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 114