Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1129800000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
288432538828868274092790427839251942375321151227832246523807
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
229202123720367202592504031553317782863022670246082330229207
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
237912202327268223372196622171244582418021891210682125120479
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422788
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 665045
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 136945
 3. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 57325
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 56286
 5. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 47232
 6. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 46755
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 41635
 8. Dane osobowe
  Wyświetleń: 36199
 9. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 36054
 10. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 34492
 11. e-Wokanda
  Wyświetleń: 32926
 12. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 32212
 13. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 29554
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 29014
 15. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 28315
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 26461
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 24678
 18. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 24086
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 23434
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 23091
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 21071
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 19579
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 17847
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 16286
 25. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 15850
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 15809
 27. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 15748
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 14801
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 14180
 30. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 13446
 31. Akty prawne
  Wyświetleń: 13420
 32. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 13373
 33. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 13156
 34. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12880
 35. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 12868
 36. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 12800
 37. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 12764
 38. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 12701
 39. Skargi
  Wyświetleń: 12449
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12429
 41. Majątek
  Wyświetleń: 12219
 42. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 11923
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11896
 44. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 11800
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11704
 46. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 11683
 47. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 11631
 48. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 11162
 49. Informacja
  Wyświetleń: 10787
 50. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 10786
 51. Archiwa
  Wyświetleń: 10777
 52. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 10310
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10182
 54. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 9892
 55. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 9810
 56. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 9749
 57. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9580
 58. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 9455
 59. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 9320
 60. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 9287
 61. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 8363
 62. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 8004
 63. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 6850
 64. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 5386
 65. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5144
 66. Wniosek
  Wyświetleń: 4689
 67. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 4679
 68. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 4237
 69. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 4148
 70. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 3983
 71. Majątek
  Wyświetleń: 3914
 72. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 3631
 73. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3392
 74. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 3323
 75. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3316
 76. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3289
 77. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3217
 78. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3191
 79. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3167
 80. RODO
  Wyświetleń: 3104
 81. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3030
 82. Komunikat o postanowieniu w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 2966
 83. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 2753
 84. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2725
 85. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2696
 86. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2617
 87. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 2578
 88. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 2357
 89. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 2006
 90. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1919
 91. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 1911
 92. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 1859
 93. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 1830
 94. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 1706
 95. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1699
 96. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 1658
 97. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 1441
 98. Informacja o powołaniach sędziów WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 1381
 99. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 1281
 100. Komunikat w sprawie skargi RPO na uchwałę Rady Gminy Lipinki nr V/52/2019
  Wyświetleń: 1277
 101. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1259/19
  Wyświetleń: 1236
 102. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1131
 103. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 940
 104. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 909
 105. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 852
 106. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 796
 107. Oferta pracy na stanowisko Administrator systemu informatycznego
  Wyświetleń: 772
 108. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 466
 109. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 388
 110. Ogłoszenie o zamówieniu - Adm.VI-281/6/20 - świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 143