Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
23454216842080520730256283220832609243400000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
241102235027658227282225422412247162441822139213482156420962
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
234162005221541190482074023427218401712519335246652066923063
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
254992901721367196841987918035178552125320028202382094622250
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
185761839421180193422138418327178301781622009260212399722907
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
147351608017961103112576829007295512599028501254952257525618
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8229897890441006791571382110242931911544136281167812452
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00540355351586998257936784677476
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 561696
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 89635
 3. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 48741
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 45981
 5. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 38692
 6. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 35632
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 32027
 8. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 30175
 9. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 30160
 10. Dane osobowe
  Wyświetleń: 29665
 11. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 26867
 12. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 25089
 13. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 24361
 14. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 23385
 15. Wpis i opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 23144
 16. e-Wokanda
  Wyświetleń: 21842
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 21678
 18. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 20301
 19. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 20285
 20. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 20010
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - stan prawny do dnia 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 19252
 22. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 17786
 23. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 16110
 24. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 15101
 25. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 13638
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 13517
 27. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 12894
 28. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 12876
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 12615
 30. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 11654
 31. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 11307
 32. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 11230
 33. Akty prawne
  Wyświetleń: 10978
 34. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 10862
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10854
 36. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 10838
 37. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 10795
 38. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 10783
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10531
 40. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 10436
 41. Skargi
  Wyświetleń: 10396
 42. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 10376
 43. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 10287
 44. Majątek
  Wyświetleń: 10284
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 9951
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9904
 47. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 9747
 48. Archiwa
  Wyświetleń: 9144
 49. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 9044
 50. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 8927
 51. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8898
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8866
 53. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 8791
 54. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8380
 55. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 8068
 56. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 7969
 57. Informacja
  Wyświetleń: 7548
 58. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 7408
 59. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 7257
 60. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 7122
 61. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 5924
 62. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 5295
 63. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 5198
 64. Postępowania powyżej 30 000 €
  Wyświetleń: 4563
 65. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4507
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 4331
 67. Wniosek
  Wyświetleń: 4146
 68. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3921
 69. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 3209
 70. Majątek
  Wyświetleń: 3129
 71. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 2913
 72. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 2486
 73. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 2481
 74. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 2411
 75. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 2392
 76. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 2326
 77. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2002
 78. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 1988
 79. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 1975
 80. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 1355
 81. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1329
 82. RODO
  Wyświetleń: 1274
 83. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 1206
 84. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 919
 85. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 902
 86. Komunikat o postanowieniu w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 879
 87. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 817
 88. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 807
 89. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 621
 90. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 518
 91. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 384
 92. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 307
 93. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 256
 94. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 252
 95. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 242
 96. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - stan prawny od dnia 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 236
 97. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 219
 98. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 216
 99. Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów biurowych
  Wyświetleń: 141
 100. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 126
 101. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 98
 • Data publikacji: 15-03-2012 15:01 przez: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 15-03-2012
 • Ilość wyświetleń: 10854

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1397901, w tym miesiącu: 22310, dzisiaj: 642