Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
234542168420805207302562832208324912932123213251152400913336
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
241102235027658227282225422412247162441822139213482156420962
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
234162005221541190482074023427218401712519335246652066923063
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
254992901721367196841987918035178552125320028202382094622250
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
185761839421180193422138418327178301781622009260212399722907
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
147351608017961103112576829007295512599028501254952257525618
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8229897890441006791571382110242931911544136281167812452
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00540355351586998257936784677476
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 594614
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 93139
 3. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 50719
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 49768
 5. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 40282
 6. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 39618
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 34342
 8. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 31644
 9. Dane osobowe
  Wyświetleń: 31005
 10. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 30977
 11. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 27950
 12. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 26122
 13. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 25727
 14. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 24441
 15. e-Wokanda
  Wyświetleń: 24195
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 23891
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 22300
 18. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 21056
 19. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 20926
 20. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 20875
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - stan prawny do dnia 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 19841
 22. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 18489
 23. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 16877
 24. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 15527
 25. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 13947
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 13925
 27. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 13647
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 13149
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 12991
 30. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 11981
 31. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 11915
 32. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 11542
 33. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 11491
 34. Akty prawne
  Wyświetleń: 11486
 35. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 11159
 36. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 11093
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11089
 38. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 11026
 39. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 10827
 40. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 10761
 41. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10682
 42. Skargi
  Wyświetleń: 10643
 43. Majątek
  Wyświetleń: 10500
 44. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 10443
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 10184
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10083
 47. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 9979
 48. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9608
 49. Archiwa
  Wyświetleń: 9345
 50. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 9229
 51. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 9086
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9032
 53. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 9009
 54. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 8570
 55. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8525
 56. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 8395
 57. Informacja
  Wyświetleń: 7992
 58. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 7719
 59. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 7646
 60. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 7491
 61. Postępowania powyżej 30 000 €
  Wyświetleń: 6127
 62. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 6104
 63. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 5876
 64. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 5791
 65. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5653
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 4499
 67. Wniosek
  Wyświetleń: 4240
 68. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4171
 69. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 3374
 70. Majątek
  Wyświetleń: 3224
 71. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 3054
 72. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 2675
 73. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 2591
 74. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 2516
 75. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 2492
 76. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 2454
 77. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2106
 78. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2095
 79. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2071
 80. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 1647
 81. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1505
 82. RODO
  Wyświetleń: 1505
 83. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 1471
 84. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 1219
 85. Komunikat o postanowieniu w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 1182
 86. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 1173
 87. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1136
 88. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1100
 89. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 980
 90. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 884
 91. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - stan prawny od dnia 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 869
 92. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 794
 93. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 725
 94. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 486
 95. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 468
 96. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 450
 97. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 446
 98. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 360
 99. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 259
 100. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 128
 101. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego-znak sprawy:Adm.VI-281/3/19
  Wyświetleń: 116
 102. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 33
 103. Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu - znak sprawy: Adm.VI-281/3/19
  Wyświetleń: 27
 104. Przedłużenie terminu składania ofert
  Wyświetleń: 22
 105. informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 14
 • Data publikacji: 15-03-2012 15:01 przez: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 15-03-2012
 • Ilość wyświetleń: 11089

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1475519, w tym miesiącu: 11289, dzisiaj: 478