Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
234542168420958214312628317783000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
241102235027658227282225422412247162441822139213482156420962
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
234162005221541190482074023427218401712519335246652066923063
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
254992901721367196841987918035178552125320028202382094622250
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
185761839421180193422138418327178301781622009260212399722907
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
147351608017961103112576829007295512599028501254952257525618
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8229897890441006791571382110242931911544136281167812452
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00540355351586998257936784677476
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 527929
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 87647
 3. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 47913
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 43462
 5. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 37786
 6. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 34510
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 30922
 8. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 29594
 9. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 29385
 10. Dane osobowe
  Wyświetleń: 28924
 11. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 26264
 12. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 24488
 13. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 23577
 14. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 22572
 15. Wpis i opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 22506
 16. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 21293
 17. e-Wokanda
  Wyświetleń: 20740
 18. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 19863
 19. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 19836
 20. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 19479
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - stan prawny do dnia 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 18612
 22. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 17406
 23. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 15574
 24. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 14821
 25. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 13347
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 13213
 27. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 12654
 28. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 12465
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 12298
 30. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 11433
 31. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 11064
 32. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 10979
 33. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 10663
 34. Akty prawne
  Wyświetleń: 10603
 35. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 10592
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10541
 37. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 10524
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10383
 39. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 10227
 40. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 10183
 41. Skargi
  Wyświetleń: 10178
 42. Majątek
  Wyświetleń: 10122
 43. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 10114
 44. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 9982
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9757
 46. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 9721
 47. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 9542
 48. Archiwa
  Wyświetleń: 8962
 49. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 8878
 50. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 8771
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8713
 52. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 8631
 53. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8349
 54. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8242
 55. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 7819
 56. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 7555
 57. Informacja
  Wyświetleń: 7243
 58. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 7079
 59. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 7004
 60. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 6880
 61. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 5742
 62. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 4912
 63. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 4265
 64. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 4200
 65. Wniosek
  Wyświetleń: 4034
 66. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3730
 67. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3648
 68. Postępowania powyżej 30 000 €
  Wyświetleń: 3617
 69. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 3065
 70. Majątek
  Wyświetleń: 3026
 71. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 2780
 72. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 2366
 73. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 2323
 74. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 2286
 75. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 2265
 76. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 2197
 77. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 1902
 78. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 1859
 79. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 1854
 80. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 1490
 81. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1211
 82. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 1126
 83. RODO
  Wyświetleń: 1093
 84. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 1011
 85. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 719
 86. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 652
 87. Komunikat o postanowieniu w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 637
 88. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 630
 89. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 498
 90. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 338
 91. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Całodobowa ochrona osób i mienia oraz obsługa portierni w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 289
 92. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 196
 93. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 98
 94. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 71
 95. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 63
 96. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 61
 97. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - stan prawny od dnia 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 54
 98. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 44
 99. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 39
 100. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 21
 • Data publikacji: 15-03-2012 15:01 przez: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 15-03-2012
 • Ilość wyświetleń: 10541

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1334018, w tym miesiącu: 14421, dzisiaj: 74