Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
298662632227821000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232942154220677205822541331934321972906823045249552385130160
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
239112215927434225282208022267245582427121978211802138620790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422862
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 630848
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 99287
 3. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 52730
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 52663
 5. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 43214
 6. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 41777
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 36397
 8. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 33349
 9. Dane osobowe
  Wyświetleń: 32241
 10. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 31882
 11. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 29018
 12. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 27179
 13. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 26778
 14. e-Wokanda
  Wyświetleń: 26482
 15. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 25224
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 24509
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 22969
 18. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 21960
 19. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 21608
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 21470
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 19053
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 17689
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 16037
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 14371
 25. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 14330
 26. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 14317
 27. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 13454
 28. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 13328
 29. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 13090
 30. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 12230
 31. Akty prawne
  Wyświetleń: 12061
 32. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 11888
 33. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 11877
 34. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 11519
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11392
 36. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 11387
 37. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 11360
 38. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 11317
 39. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 11038
 40. Skargi
  Wyświetleń: 11000
 41. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10901
 42. Majątek
  Wyświetleń: 10782
 43. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 10685
 44. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 10502
 45. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10475
 46. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 10328
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10310
 48. Archiwa
  Wyświetleń: 9607
 49. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 9508
 50. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 9350
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9284
 52. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 9206
 53. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 9153
 54. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8718
 55. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 8652
 56. Informacja
  Wyświetleń: 8540
 57. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 8370
 58. Postępowania powyżej 30 000 €
  Wyświetleń: 8181
 59. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 8056
 60. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 7984
 61. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6815
 62. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 6527
 63. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 6375
 64. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 6312
 65. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 4691
 66. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4470
 67. Wniosek
  Wyświetleń: 4349
 68. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 3580
 69. Majątek
  Wyświetleń: 3363
 70. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 3275
 71. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 2834
 72. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 2727
 73. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 2655
 74. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 2653
 75. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 2625
 76. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 2256
 77. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2243
 78. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2218
 79. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2206
 80. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2010
 81. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1837
 82. RODO
  Wyświetleń: 1807
 83. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 1803
 84. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 1615
 85. Komunikat o postanowieniu w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 1611
 86. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1478
 87. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 1433
 88. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 1419
 89. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1363
 90. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 1170
 91. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1156
 92. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 1067
 93. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 841
 94. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 791
 95. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 780
 96. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 743
 97. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego-znak sprawy:Adm.VI-281/3/19
  Wyświetleń: 571
 98. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 550
 99. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 485
 100. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 285
 101. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 262
 102. Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu - znak sprawy: Adm.VI-281/3/19
  Wyświetleń: 250
 103. informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 246
 104. Komunikat w sprawie skargi RPO na uchwałę Rady Gminy Lipinki nr V/52/2019
  Wyświetleń: 228
 105. Przedłużenie terminu składania ofert
  Wyświetleń: 228
 106. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1259/19
  Wyświetleń: 166
 107. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 144
 108. Informacja o powołaniach sędziów WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 110
 109. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 94
 110. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 54
Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  15-03-2012 15:01
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
  odwiedzin: 11392
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
31-511 Kraków
ul. Rakowicka 10

Dane kontaktowe:

fax: 12 429 22 24
e-mail: biuro@krakow.wsa.gov.pl
NIP: 676 11 14 921
REGON: 356774935
strona www: www.krakow.wsa.gov.pl

NBP Oddział Kraków:
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Godziny otwarcia:

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30