Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2384420338218431939521251240132234917552197181692600
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
259632965221714199352030218369181412169020379205312123722570
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
188221858421426195672160818545180131798922381264172440123397
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
148671625418145104002608729365299242630028836261212321526152
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8319911291531017492401391310346940511644137381178912584
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00540359361389178460951685897563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 364455
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 67045
 3. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 38449
 4. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 27442
 5. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 26658
 6. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 24085
 7. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 23414
 8. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 22645
 9. Dane osobowe
  Wyświetleń: 22153
 10. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 21695
 11. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 19879
 12. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 18588
 13. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 17592
 14. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 16887
 15. Wpis i opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 16730
 16. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 16050
 17. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 16014
 18. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 15114
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 14987
 20. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 14916
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 14091
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 12118
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 11892
 24. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 10917
 25. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 10910
 26. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 10624
 27. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 9905
 28. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 9323
 29. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 9217
 30. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 9079
 31. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8814
 32. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 8600
 33. Majątek
  Wyświetleń: 8584
 34. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 8483
 35. Skargi
  Wyświetleń: 8427
 36. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 8387
 37. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 8330
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8222
 39. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 8180
 40. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 8144
 41. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8127
 42. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 7948
 43. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 7848
 44. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 7806
 45. Akty prawne
  Wyświetleń: 7760
 46. e-Wokanda
  Wyświetleń: 7527
 47. Archiwa
  Wyświetleń: 7432
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7406
 49. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 7371
 50. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 7245
 51. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7044
 52. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 6850
 53. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 6139
 54. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 5950
 55. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 5253
 56. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 4780
 57. Informacja
  Wyświetleń: 4740
 58. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 4359
 59. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 3892
 60. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3790
 61. Uzasdnienie wyroku
  Wyświetleń: 3733
 62. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3602
 63. Wniosek
  Wyświetleń: 3238
 64. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 3212
 65. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 2735
 66. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2490
 67. Majątek
  Wyświetleń: 2361
 68. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 1945
 69. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 1743
 70. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 1738
 71. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 1547
 72. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 1512
 73. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 1484
 74. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 1339
 75. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1332
 76. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 1286
 77. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 1195
 78. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1131
 79. Zmiana treści SIWZ
  Wyświetleń: 1072
 80. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 1069
 81. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 492
 82. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 485
 83. Informacja o udzieleniu zamówienia - całodobowa ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 367
 84. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: "Całodobowa ochrona osób i mienia oraz obsługa portierni i szatni w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie"
  Wyświetleń: 319
 85. Informacja z otwarcia ofert - dostawa materiałów biurowych
  Wyświetleń: 287
 86. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów biurowych
  Wyświetleń: 268
 • Data publikacji: 15-03-2012 15:01 przez: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 15-03-2012
 • Ilość wyświetleń: 8127

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 961926, w tym miesiącu: 13669, dzisiaj: 220