Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2345421684208052073025628322083260929470233441404600
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
241102235027658227282225422412247162441822139213482156420962
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
234162005221541190482074023427218401712519335246652066923063
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
254992901721367196841987918035178552125320028202382094622250
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
185761839421180193422138418327178301781622009260212399722907
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
147351608017961103112576829007295512599028501254952257525618
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8229897890441006791571382110242931911544136281167812452
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00540355351586998257936784677476
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 577735
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 91156
 3. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 49530
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 47740
 5. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 39407
 6. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 37532
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 32958
 8. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 30724
 9. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 30543
 10. Dane osobowe
  Wyświetleń: 30311
 11. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 27380
 12. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 25545
 13. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 24887
 14. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 23955
 15. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 23480
 16. e-Wokanda
  Wyświetleń: 22792
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 21951
 18. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 20585
 19. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 20571
 20. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 20433
 21. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - stan prawny do dnia 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 19542
 22. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 18003
 23. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 16448
 24. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 15293
 25. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 13792
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 13709
 27. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 13250
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 13021
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 12788
 30. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 11790
 31. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 11432
 32. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 11360
 33. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 11357
 34. Akty prawne
  Wyświetleń: 11219
 35. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 10978
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10974
 37. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 10927
 38. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 10907
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10607
 40. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 10586
 41. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 10585
 42. Skargi
  Wyświetleń: 10506
 43. Majątek
  Wyświetleń: 10389
 44. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 10365
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 10076
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9994
 47. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 9851
 48. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9255
 49. Archiwa
  Wyświetleń: 9243
 50. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 9135
 51. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 9012
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8947
 53. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 8900
 54. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8450
 55. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 8242
 56. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 8231
 57. Informacja
  Wyświetleń: 7768
 58. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 7568
 59. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 7438
 60. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 7267
 61. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 6012
 62. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 5518
 63. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 5515
 64. Postępowania powyżej 30 000 €
  Wyświetleń: 5238
 65. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5160
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 4411
 67. Wniosek
  Wyświetleń: 4195
 68. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4041
 69. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 3282
 70. Majątek
  Wyświetleń: 3176
 71. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 2985
 72. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 2561
 73. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 2540
 74. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 2468
 75. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 2449
 76. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 2400
 77. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2052
 78. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2038
 79. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2029
 80. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 1495
 81. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1405
 82. RODO
  Wyświetleń: 1385
 83. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 1343
 84. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 1059
 85. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 1045
 86. Komunikat o postanowieniu w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 1024
 87. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 945
 88. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 884
 89. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 760
 90. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 754
 91. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 668
 92. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 485
 93. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - stan prawny od dnia 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 429
 94. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 370
 95. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 367
 96. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 345
 97. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 335
 98. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 279
 99. Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów biurowych
  Wyświetleń: 258
 100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 218
 101. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 196
 102. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 72
 • Data publikacji: 15-03-2012 15:01 przez: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 15-03-2012
 • Ilość wyświetleń: 10974

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1434580, w tym miesiącu: 12249, dzisiaj: 168