Wydział Informacji Sądowej

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie utworzony został Wydział Informacji Sądowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Wydział ten wykonuje zadania w zakresie:

 1. informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw (czytelnia akt);
 2. udostępniania informacji publicznej o działalności sądu;
 3. prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;
 4. sprawozdawczości statystycznej sądu;
 5. obowiązków administratora systemu informatycznego;
 6. przygotowywania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 7. obsługi rzecznika prasowego sądu;
 8. gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie objętym właściwością sądów administracyjnych;
 9. prowadzenia biblioteki sądowej.

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Prezydenta RP z 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U.2015.117).

 • Data publikacji: 07-02-2005 23:39 przez: Maciej Cichoń
 • Modyfikował: Patryk Jawor
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: SNSA Anna Szkodzińska Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 • Data wytworzenia: 07-02-2005
 • Ilość wyświetleń: 20867
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  05-10-2017, godz. 13:31:38
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  15-01-2016, godz. 13:52:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-02-2015, godz. 13:45:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 14:30:08
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-02-2005, godz. 23:39:30
  Modyfikacja strony przez: Maciej Cichoń
 •  
  07-02-2005, godz. 23:39:30
  Modyfikacja strony przez: Maciej Cichoń

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1473769, w tym miesiącu: 9539, dzisiaj: 422