Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie z dnia 11 maja 2020 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: "CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA ORAZ OBSŁUGA PORTIERNI W BUDYNKACH WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE"