Kraków, dnia 8 czerwca 2018 r.

Adm.VI-281/3/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiadamia, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i materiałów eksploatacyjnych” wybrana została oferta nr 2 złożona przez „Wektor Artykuły Biurowe” Sp. z o.o. 30-723 Kraków, ul. Golikówka 7.

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i zaoferował najniższą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

l.p.

Wykonawca

Liczba punktów

w kryterium cena

1

ProOffice.net

30-741 Kraków, ul. Rączna 25F

89,10

2

Wektor Artykuły Biurowe sp. z o.o.

30-723 Kraków, ul. Golikówka 7

100

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Z poważaniem
Mariusz Kawa
Sekretarz Komisji Przetargowej

 • Data publikacji: 08-06-2018 14:25 przez: Cezary Świdnicki
 • Data modyfikacji: 08-06-2018 14:25 przez: Cezary Świdnicki
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Mariusz Kawa
 • Data wytworzenia: 08-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 214
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  08-06-2018, godz. 14:25:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-06-2018, godz. 14:25:17
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1193104, w tym miesiącu: 8421, dzisiaj: 373