Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Zgodnie z RODO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jest zobowiązany zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez komórki organizacyjne Sądu. W zakresie jednak, w którym Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości (działalność orzecznicza Sądu), niektóre regulacje RODO zostały wyłączone. W ich miejsce obowiązują bowiem procedury wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z  2017 r. poz. 1369, z późn zm.).

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakładce „RODO ‑ wybrane informacje ogólne.
Bezpośredni link http://www.nsa.gov.pl/rodo-wybrane-informacje-ogolne.php

Tekst obowiązującego Rozporządzenia (RODO).
Bezpośredni link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO - w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Informuję, że:
administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,

 1. kontakt z inspektorem danych osobowych u Administratora: Cezary Świdnicki e-mail: , telefon 12 629 83 34
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych oraz  realizacji zawartych umów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. zainteresowane osoby posiadają prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy
 • Dokument obowiązuje od 2018-05-25
 • Data publikacji: 28-05-2018 11:22 przez: Cezary Świdnicki
 • Data modyfikacji: 06-12-2018 09:25 przez: Cezary Świdnicki
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Prezes Sądu SNSA Adrzej Irla
 • Data wytworzenia: 28-05-2018
 • Ilość wyświetleń: 1169
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  06-12-2018, godz. 09:25:46
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-09-2018, godz. 15:32:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-09-2018, godz. 09:41:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-05-2018, godz. 14:00:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-05-2018, godz. 13:31:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-05-2018, godz. 10:51:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-05-2018, godz. 12:33:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-05-2018, godz. 11:22:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1364430, w tym miesiącu: 17523, dzisiaj: 473