Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia o stanie majątkowym podlegające publikacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U.2016.1066 z późn. zm.) oraz  art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062 z późn. zm.):