Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"

W odpowiedzi na publikację z dnia 10 kwietnia 2015 r. pt.” Bulwary Wiślane ocalone przez sąd” zamieszczoną na portalu lovekrakow.pl informuję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2015 r. oddalił skargi wniesione przez osoby fizyczne, stowarzyszenie Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Przyrody w Krakowie, 2 spółki z o.o. na uchwałę nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''.

Skarga Spółki Wawel-Imos do dnia rozprawy nie wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

  • Data publikacji: 13-04-2015 11:42 przez: Cezary Świdnicki
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Szkodzińska
  • Data wytworzenia: 13-04-2015
  • Ilość wyświetleń: 2149

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1531490, w tym miesiącu: 14616, dzisiaj: 148