Sprawy rozpoznane

Orzeczenia sądów administracyjnych zamieszczane są w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

 

 1. W dniu 12 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 marca 2019 r. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie podziału Miasta i Gminy Wieliczka (sygn. akt III SA/Kr 426/19).                                                                                                 

   

 2. W dniu 5 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości nr V/76/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w przedmiocie określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Chełmiec (sygn. akt III SA/Kr 248/19).                                                                                  
                                                                       
 1. W dniu 5 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie umorzył postępowanie (skarga została wycofana) ze skargi na uchwałę nr III/27/2018 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w przedmiocie ustanowienie w Krakowie strefy czystego transportu "Kazimierz" (sygn. akt III SA/Kr 201/19).                                                                                                                                                      

   

 2. W dniu 4 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na czynność materialno-techniczną Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie polegającą na transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako matkę, oraz drugiego rodzica wpisano osoby tej samej płci (sygn. akt III SA/Kr 233/19).                                                                                                                                                                                                     

   

 3. W dniu 14 maja 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi na uchwałę nr XXII/257/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie (sygn. akt II SA/Kr 1624/18). Odroczono publikację orzeczenia na dzień 21 maja 2019 r. na godz. 1230. W dniu 21 maja 2019 r. w sprawie tej zapadł wyrok oddalający skargę.                

   

 4. W dniu 7 maja 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie o godz. 1340 odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi na uchwałę nr XLIV/572/2018 Rady Miasta Krzeszowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary w Gminie Krzeszowice - sygn. akt II SA/Kr 248/19. Odroczono publikację orzeczenia na dzień 17 maja 2019 r. na godz. 1215. W dniu 17 maja 2019 r. w sprawie tej zapadł wyrok oddalający skargę.               
 5. W dniu 17 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr IX/60/2007 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko n/Dunajcem – Biały Potok (sygn. akt II SA/Kr 1483/18).                                                                                                        

   
 6. W dniu 12 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka – Wschód” (sygn. akt II SA/Kr 174/19).

   
 7. W dniu 11 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszów – Rybitwy” (sygn. akt II SA/Kr 173/19).

   
 8. W dniu 10 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na uchwałę nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (sygn. akt III SA/Kr 1/19).

   
 9. W dniu 9 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr CXIII/1159/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sidzina - Południe", stwierdził nieważność załącznika graficznego do zaskarżonego planu w zakresie linii zabudowy, wyznaczonej przez działkę nr 20/2 obręb 84 Podgórze wzdłuż granicy opracowania - w obszarze 1MN (sygn. akt II SA/Kr 46/19).

   
 10. W dniu 29 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr XLII/396/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Trinitatis” w Bochni (sygn. akt II SA/Kr 1318/18).

   
 11. W dniu 28 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XXXIII/256/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Sidzina w Gminie Bystra-Sidzina, stwierdza nieważność § 2 pkt 3  zaskarżonej uchwały (sygn. akt II SA/Kr 23/19).

   
 12. W dniu 25 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił na uchwałę nr CIX/2890/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Wschód” (sygn. akt II SA/Kr 22/19).

   
 13. W dniu 14 marca 2019 r. Wojewódzki Sąde Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr CII/2668/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tonie - Łąki  (sygn. akt II SA/Kr 17/19).

   

 14. W dniu 12 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XXXI/330/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity" (sygn. akt II SA/Kr 1605/18).

   

 15. W dniu 5 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XXXVIII/562/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, a to w zakresie § 3 ust. 10 pkt 4 lit. b i lit. c oraz w zakresie § 3 ust. 10 pkt 6 lit. a i lit. b. (sygn. akt II SA/Kr 1557/18).

   
 16. W dniu 5 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na uchwałę nr LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz” (sygn. akt II SA/Kr 95/19).

   
 17. W dniu 5 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XCVII/2493/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice – Stelmachów” (sygn. akt II SA/Kr 20/19).

   
 18. W dniu 28 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XLVIII/630/VII/2018 Rady Miasta Trzebinia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, stwierdził nieważność § 8 ust. 6 pkt 3 i ust. 8 zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym obszaru 1U oraz załącznika numer 1 do zaskarżonej uchwały w zakresie obszaru oznaczonego symbolem 1U (sygn. akt II SA/Kr 1520/18).

   
 19. W dniu 20 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XXXIII/257/17 Rady Gminy Bystra Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Bystra Podhalańska w Gminie Bystra-Sidzina, stwierdził nieważność § 2 pkt 1, pkt 5 i pkt 9 częsci tekstowej zaskarżonej uchwały (sygn. akt II SA/Kr 24/19).

   

 20. W dniu 14 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości uchwały nr XLV/471/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 54” (sygn. akt II SA/Kr 1507/18).

   

 21. W dniu 8 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XI/89/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (KOWANIEC - KOKOSZKÓW)”, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej:
  I. § 6 ust. 8 w zakresie słów: „-pow.0,55 ha” 2. § 6 ust. 8 w zakresie w jakim jego ustalenia dotyczą działki ewidencyjnej skarżących
  II. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej załącznik nr 1 – rysunek planu w zakresie działki ewidencyjnej skarżących; w pozostałym zakresie skargę oddalono (sygn. akt II SA/Kr 1463/18).

   
 22. W dniu 7 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po ropzatrzeniu skargi na uchwałę nr XL/597/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza dla 3 obszarów, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie: § 3 ust. 10 pkt 3 lit. „b” i lit. „c”, § 3 ust. 10 pkt 5 lit. „a” i lit. „c”, § 3 ust. 10 pkt 7 lit. „b”, § 3 ust. 10 pkt 8 lit. „d”. (sygn. akt II SA/Kr 1415/18).

   
 23. W dniu 23 stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu, stwierdził nieważność § 5 ust. 3 pkt 2 lit. a zaskarżonej uchwały, a w pozostałym zakresie skargę oddalił (sygn. akt II SA/Kr 1329/18).

   
 24. W dniu 22 stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr CII/2668/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tonie - Łąki  (sygn. akt II SA/Kr 1358/18).

   
 25. W dniu 8 stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skarg na uchwałę nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, stwierdził nieważność podpunktu 3.2.1. Załącznika nr 2 do zaskarżonej uchwały, podpunktu 3.2.2. lit. a Załącznika nr 2 do zaskarżonej uchwały w zakresie słów „posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ppkt 3.2.1.”, podpunktu 3.5.1. Załącznika nr 2 do zaskarżonej uchwały w zakresie słów „posiadającemu pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ppkt 3.2.1.” (sygn. akt III SA/Kr 404/18, III SA/Kr 405/18, III SA/Kr 406/18 i III SA/Kr 900/18).

   
 26. W dniu 21 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi na uchwałę nr LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz” (sygn. akt II SA/Kr 1075/18 i II SA/Kr 881/18).

   

 27. W dniu 6 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości uchwały nr LIII/738/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Zakopane (sygn. akt III SA/Kr 1027/18).

   

 28. W dniu 6 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości uchwały nr LIII/736/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Zakopane miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (sygn. akt III SA/Kr 1046/18).

   
 29. W dniu 6 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości uchwały nr LI/493/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (sygn. akt III SA/Kr 1079/18).

   

 • Data publikacji: 31-01-2014 14:05 przez: Cezary Świdnicki
 • Data modyfikacji: 13-06-2019 07:53 przez: Patryk Jawor
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: SNSA Anna Szkodzińska Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 • Data wytworzenia: 31-01-2014
 • Ilość wyświetleń: 23564
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-06-2019, godz. 07:53:59
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  06-06-2019, godz. 08:42:22
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  05-06-2019, godz. 10:27:19
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  04-06-2019, godz. 14:56:48
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  04-06-2019, godz. 14:33:55
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  23-05-2019, godz. 09:44:53
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  17-04-2019, godz. 13:58:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-04-2019, godz. 13:51:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-04-2019, godz. 12:02:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-04-2019, godz. 08:37:24
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-03-2019, godz. 09:44:26
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-03-2019, godz. 13:57:43
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-03-2019, godz. 13:14:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2019, godz. 09:58:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-02-2019, godz. 14:51:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2019, godz. 10:39:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-02-2019, godz. 14:49:40
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-02-2019, godz. 09:13:16
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-02-2019, godz. 14:35:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-02-2019, godz. 14:50:16
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-02-2019, godz. 11:45:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-02-2019, godz. 11:44:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-01-2019, godz. 11:07:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-12-2018, godz. 13:46:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-12-2018, godz. 13:18:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-11-2018, godz. 11:13:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-11-2018, godz. 13:59:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  31-10-2018, godz. 13:51:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-10-2018, godz. 14:42:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-10-2018, godz. 11:17:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-10-2018, godz. 12:28:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-10-2018, godz. 11:50:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2018, godz. 10:55:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2018, godz. 09:46:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-09-2018, godz. 12:29:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-09-2018, godz. 09:34:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-09-2018, godz. 08:46:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-09-2018, godz. 10:36:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-07-2018, godz. 14:01:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-07-2018, godz. 13:52:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-06-2018, godz. 12:35:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-06-2018, godz. 08:48:01
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-06-2018, godz. 11:44:50
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-05-2018, godz. 14:41:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-05-2018, godz. 11:48:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-05-2018, godz. 13:26:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-05-2018, godz. 14:33:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-05-2018, godz. 11:07:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-04-2018, godz. 09:08:46
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-04-2018, godz. 11:32:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-04-2018, godz. 08:54:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-03-2018, godz. 11:39:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-03-2018, godz. 12:59:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-03-2018, godz. 08:38:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-02-2018, godz. 12:23:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-02-2018, godz. 10:41:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-02-2018, godz. 08:53:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-01-2018, godz. 09:01:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-01-2018, godz. 12:54:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-01-2018, godz. 11:13:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-01-2018, godz. 08:36:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-01-2018, godz. 09:48:08
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-01-2018, godz. 12:52:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-12-2017, godz. 09:28:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-12-2017, godz. 08:50:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-11-2017, godz. 12:14:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-11-2017, godz. 13:29:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-10-2017, godz. 10:21:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-10-2017, godz. 12:13:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-10-2017, godz. 10:56:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-10-2017, godz. 10:45:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-10-2017, godz. 13:16:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-09-2017, godz. 08:41:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  14-07-2017, godz. 10:25:20
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  14-07-2017, godz. 09:55:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-01-2017, godz. 12:39:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-12-2016, godz. 11:30:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-12-2016, godz. 11:29:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-11-2016, godz. 12:47:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-11-2016, godz. 13:31:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-10-2016, godz. 10:25:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-10-2016, godz. 10:44:01
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-10-2016, godz. 12:53:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-10-2016, godz. 12:49:53
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:32:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:32:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:29:07
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-10-2016, godz. 14:11:04
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-09-2016, godz. 14:47:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-09-2016, godz. 12:23:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-07-2016, godz. 13:47:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-06-2016, godz. 11:00:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-05-2016, godz. 10:50:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  23-05-2016, godz. 12:36:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-05-2016, godz. 10:12:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-05-2016, godz. 14:48:26
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2016, godz. 12:15:42
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-04-2016, godz. 09:56:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-04-2016, godz. 09:44:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-04-2016, godz. 13:24:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-04-2016, godz. 09:09:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-04-2016, godz. 12:15:35
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-04-2016, godz. 12:15:28
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-03-2016, godz. 11:56:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-03-2016, godz. 12:33:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-03-2016, godz. 12:26:47
  Modyfikacja strony przez: Maciej Cichoń
 •  
  01-03-2016, godz. 10:38:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-02-2016, godz. 14:04:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-02-2016, godz. 14:00:46
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-02-2016, godz. 13:35:40
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-02-2016, godz. 11:11:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-02-2016, godz. 11:06:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-01-2016, godz. 11:10:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-01-2016, godz. 11:09:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-01-2016, godz. 12:48:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-12-2015, godz. 10:06:08
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 13:45:50
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 13:44:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 12:20:20
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-12-2015, godz. 11:46:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-11-2015, godz. 11:48:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2015, godz. 12:44:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2015, godz. 12:37:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-10-2015, godz. 12:31:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-10-2015, godz. 12:40:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2015, godz. 11:06:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-09-2015, godz. 14:58:23
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  16-09-2015, godz. 13:07:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-09-2015, godz. 10:15:16
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-09-2015, godz. 11:29:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-07-2015, godz. 11:32:28
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-07-2015, godz. 09:46:17
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-07-2015, godz. 11:16:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-07-2015, godz. 10:58:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-07-2015, godz. 12:50:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-06-2015, godz. 14:41:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-06-2015, godz. 13:03:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-06-2015, godz. 11:06:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-06-2015, godz. 12:40:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-05-2015, godz. 14:42:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-04-2015, godz. 14:39:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-04-2015, godz. 12:08:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-04-2015, godz. 12:05:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-04-2015, godz. 12:13:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:01:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:00:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:00:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 11:28:53
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 11:28:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-03-2015, godz. 09:59:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-03-2015, godz. 09:58:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-03-2015, godz. 11:02:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-03-2015, godz. 10:53:42
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-12-2014, godz. 12:29:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2014, godz. 12:58:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2014, godz. 12:43:48
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-10-2014, godz. 12:30:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-10-2014, godz. 10:53:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-10-2014, godz. 12:14:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2014, godz. 13:35:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2014, godz. 13:34:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2014, godz. 12:44:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-09-2014, godz. 11:14:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-08-2014, godz. 14:05:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-08-2014, godz. 13:19:23
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-06-2014, godz. 10:25:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-06-2014, godz. 13:02:48
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-06-2014, godz. 13:00:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-05-2014, godz. 11:56:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-05-2014, godz. 11:50:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-05-2014, godz. 12:39:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 14:22:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 14:21:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 10:53:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 10:53:11
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:22:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:08:29
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:07:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-03-2014, godz. 11:54:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-03-2014, godz. 11:53:41
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2014, godz. 14:19:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2014, godz. 14:16:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-03-2014, godz. 11:07:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-02-2014, godz. 13:09:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:45:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:45:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:43:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:42:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  31-01-2014, godz. 14:05:07
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1333067, w tym miesiącu: 13470, dzisiaj: 694