Przejdź do treści strony WCAG

Wkrótce na wokandzie

 

 1. W dniu 1 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi P. K., D. P., H. P. na uchwałę nr XLII/639/2018 Rady Miasta w Olkuszu z dnia 25 czerwca 2018 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu – etap A (sygn. akt II SA/Kr 146/20, Sala 1, godz.9:20).

 

 1. W dniu 3 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi P. Sp. z o.o. w W. na uchwałę nr XLV/586/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska-Modrzewiowa”. (sygn. akt II SA/Kr 292/20, Sala 1, godz.11:00).

 

 1. W dniu 9 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 16 października 2019r. w przedmiocie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty” i nadania jej statutu (sygn. akt I SA/Kr 100/20, Sala 2, godz.11:20).

 

 1. W dniu 9 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa - Huta w Krakowie na uchwałę XIX/157/2008 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 kwietnia 2008 w przedmiocie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami (sygn. akt II SA/Kr 508/20, Sala 1, godz.11:20).

 

 1. W dniu 14 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi D. Ż. i W. Ż. na uchwałę nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów (sygn. akt II SA/Kr 197/20, Sala 1, godz.9:00).

 

 1. W dniu 21 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę nr XLI/815/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec (sygn. akt II SA/Kr 1588/19, Sala 1, godz.11:00).

 

 1. W dniu 22 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi U. W. i innych na uchwałę nr XVI/312/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” (sygn. akt II SA/Kr 1588/19, Sala 1, godz.11:00).

 

 1. W dniu 28 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi E. K.-J. i W. J. na uchwałę nr XCV/2487/18 Rady Miasta Kraków z dnia 28 lutego 2018 w przedmiocie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna Obszar Łąkowy” (sygn. akt II SA/Kr 230/20, Sala 1, godz.9:00).

 

 1. W dniu 28 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi J. K. na uchwałę nr LXXIX/1184/13 Rady Miejskiej Kraków z dnia 10 lipca 2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Małe Błonia” (sygn. akt II SA/Kr 312/20, Sala 1, godz.9:40).

 

 1.  W dniu 28 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi G.. i D. Sp. z o.o. w K. na uchwałę nr XLVII/454/18 Gminy Zabierzów z dnia 13 lipca 2018 r w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (sygn. akt II SA/Kr 638/20, Sala 1, godz.12:40).

 

 1.  W dniu 28 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego
  na uchwałę nr LI/420/18 Rady Gmin Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna  (sygn. akt II SA/Kr 233/20, Sala 1, godz.11:00).