Przejdź do treści strony WCAG

Wolne stanowiska

1. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

2. Zarządzenie nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

PDFZarzadzenie nr 9 z 13.10.2014.pdf

3. Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

DOCWzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie.doc

4. Nabór na stanowisko asystenta sędziego prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego

5. Zaś konkurs na stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych.